2 θέσεις Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής στο ΙΤΥΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 38

diofantosΤο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Έμπειρου συνεργάτη επιστήμονα μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής και μίας [1] σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου συνεργάτη επιστήμονα μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:«Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 890/14-04-2011, ΑΔΑ: 4ΑΓΓΚ-Ω5) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 331929.

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:
1.– Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας για την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό και δομές της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης (στα πλαίσια των πακέτων εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 του έργου)
-Λειτουργική υποστήριξη χρηστών (στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ6 του έργου)
(1 σύμβαση)

2. – Ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργίας καθώς και επιπλέον λειτουργικότητας για την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό και δομές της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της μη-τυπικής εκπαίδευσης (στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ5 του έργου)
-Λειτουργική υποστήριξη χρηστών (στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ6 του έργου)(1 σύμβαση)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr
Αιτήσεις μέχρι 13/12/2013
Πληροφορίες στο Vlahop@cti.gr  Κος Βλαχόπουλος Βασίλειος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επιστρέφει το μπόνους για αποδείξεις
Προηγούμενο άρθρο
Τροποποιημένοι οριστικοί πίνακες ανέργων για 10.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας
Μενού