17 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

2Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας καθώς και της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας καθώς και της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, των κατωτέρω ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα δραστηριότητες κλειστού χώρου (ΑΕΡΟΒΙΚΗ, Σουηδική, yoga,pilates) άτομα έξη (6)
  • ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης άτομα δύο (2)
  • ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα TAE KWON DO (για τα τμήματα αυτοάμυνας άτομα δύο (2)
  • ΠΕ Ψυχολόγοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στην συμβουλευτική υποστήριξη άτομα δύο (2)
  • ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί άτομα δύο (2)
  • ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων άτομα δύο (2)
  • ΔΕ οδηγοί άτομα ένα (1)

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

Πηγή : e-dimosio

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
“Έλληνας Νέος Αγρότης” διαγωνισμός για την ανάδειξη του καλύτερου
Προηγούμενο άρθρο
Δράσεις για 80 ανέργους στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας
Μενού