Για 40 ημέρες ακόμη το πρόγραμμα διευκόλυνσης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

dieukolunshΚαθυστερείτε δόσεις δανείου αλλά ακόμη η σύμβασή σας δεν έχει καταγγελθεί; Έως και 15/1/14 θα ισχύει, αν δεν πάρει παράταση, το πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες.

Δεν αφορά σε όλους, καταναλωτικές οργανώσεις αναφέρουν μάλιστα ότι αποκλείει πολλούς. Ωστόσο καθώς είναι πιο ευνοϊκό από πολλές ρυθμίσεις που δίνουν οι τράπεζες καλό θα είναι να δείτε αν αφορά εσάς ή φιλικά σας πρόσωπα.

Με το νόμο 4161/2013 θεσπίστηκε ένα πρόγραμμα ευνοϊκής μεταχείρισης των ενήμερων δανειοληπτών. Η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου δίνεται για έξι μήνες από τη δημοσίευση της Υ.Α. Ζ1-743 (ΦΕΚ 1731/Β/15.7.2013).

Τι χορηγείται:

  • Περίοδος χάριτος 48 μηνών.
  • Άμεση μείωση του συνόλου των μηνιαίων καταβολών στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού.
  • Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος, και σε κάθε περίπτωση θα διαμορφώνεται στο 30% του μηνιαίου εισοδήματος.
  • Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ’ ελάχιστον για όσο διήρκησε η περίοδος χάριτος (48 μήνες) και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης.

* Ο δανειστής υποχρεούται να απέχει από κάθε καταγγελία της δανειακής σύμβασης και από κάθε ατομική δίωξη κατά του οφειλέτη καθώς και κατά του εγγυητή.

* Δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής της σύμβασης παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης σε πιθανή μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη.

Ειδικές ρυθμίσεις:

* Για ετήσια καθαρά οικογενειακά εισοδήματα έως €15.000 (ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως € 9.000) το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος. Σήμερα το επιτόκιο αυτό διαμορφώνεται στο 1,25% λόγω μείωσης του επιτοκίου της ΕΚΤ

* Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:

1. μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,

2. φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά κύριο λόγο σε έναν εργοδότη, όπως αυτά ορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17),

3. άνεργοι.

Εισοδηματικά κριτήρια:

  • Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κλπ) έως € 25.000 (ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα έως € 15.000). Αυξάνεται κατά €5.000 (δηλαδή έως €30.000 ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και έως € 20.000 ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία 67% και άνω, για τρίτεκνους και για πολύτεκνους.
  • Θα πρέπει αυτό να έχει μειωθεί περισσότερο από 20% σε σύγκριση με τα αποκτηθέντα εισοδήματα κατά το έτος 2009

Υπάγονται οφειλές δανειοληπτών από δανειακές συμβάσεις που 

  • Δεν έχουν καταγγελθεί.
  • Με αρχική ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μέχρι την 30/06/10 – έστω και αν υφίστανται μεταγενέστερες τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων.
  •  Να έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις €180.000 (€ 200.000 για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

1. το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις €250.000 (€ 300.000 για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).

2. το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών (μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα και καταθέσεις) που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις €10.000 (€ 15.000 για τρίτεκνους και για πολύτεκνους).

3. το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις €150.000.

Πηγή: taxisheaven

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσωρινή σύνταξη… το 95% της τελικής
Προηγούμενο άρθρο
Ξεκινά η Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου με 50% εκπώσεις
Μενού