29 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 58

125328504458_mrgΗ ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
  • 15 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης
  • 6 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
  • 1 ΔΕ Τεχνίτες Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι)
  • 2 ΔΕ Τεχνίτες Συγκολλητές
  • 1 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης ΤεχνικώνΈργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)
  • 1 ΔΕ Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Δημήτριο τηλ: 24610-54212, κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 24610-54305.

Υποβολή Αιτήσεων από 5.12.2013 έως και 16.12.2013

Κατεβάστε την προκήρυξη απο εδώ: ΑΗΣΑΓΔΗΜΣΟΧ3

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
45 θέσεις εργασίας στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Προηγούμενο άρθρο
Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
Μενού