45 θέσεις εργασίας στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 61

admie_bΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς για τις υπηρεσιακές της ανάγκες στους Νομούς Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας και Έβρου, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

103 ∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Αλιβέρι Ν. Ευβοίας ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων 8 µήνες 7

104 ∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Αµφιλοχία Ν. Αιτωλ/νίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων 8 µήνες 9

105 ∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων 8 µήνες 12

106 ∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Αλεξανδρούπολη Ν. Έβρου ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών ∆ικτύων 8 µήνες 7

107 ∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Αµφιλοχία Ν. Αιτωλ/νίας ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Τεχνιτών έργων (Χειριστών Γερανού) 8 µήνες 2

108 ∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Αµφιλοχία Ν. Αιτωλ/νίας ∆Ε Ηλεκτροσυγκολλητών και Οξυγονοκολλητών 8 µήνες 1

109 ∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Αµφιλοχία Ν. Αιτωλ/νίας ∆Ε  Μηχανοτεχνιτών 8 µήνες 1

110 ∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Αµφιλοχία Ν. Αιτωλ/νίας ΥΕ Εργατών/τριών  8 µήνες 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

(Για τις θέσεις με κωδικό 103)
(Πρώην Λιγνιτωρυχείο) ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΔΕΗ/ΚΜΚ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Τ.Κ.34500 ΑΛΙΒΕΡΙ- Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Υπόψη: κου Καραβά Σπύρου, Τηλέφωνα: 22230-81029 – 6973344835.

(Για τις θέσεις με κωδικό 105)
Σταθοπούλου 65,Τ.Κ. 22220- Μεγαλόπολη- Ν. Αρκαδίας Υπόψη: κουΠαπαντωνίου Αναστάσιου, Τηλέφωνα: 27910-27061– 6947205391.

(Για τις θέσεις με κωδικό 106)
Μ. Αλεξάνδρου 5 Φέρρες Τ.Κ. 68500-Αλεξ/λη, Ν. Έβρου Υπόψη: κου Κυριαζή Στ., Τηλέφωνα: 25550-24883 – 6932307074.

(Για τις θέσεις με κωδικό 104,107,108,109&110)
Ι. Σταθά 66, Αμφιλοχία –Ν. Αιτωλ/νίας, Υπόψη: Βόβλας Θεόδωρος. Τηλέφωνα: 26420-24189 – 6978991389.

Υποβολή Αιτήσεων έως 09.12.2013.

Πηγή : diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δωρεάν Σεμινάρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους της Δυτικής Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
29 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
Μενού