ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα κατάρτισης «voucher» για 1.300 άνεργους πτυχιούχους του κλάδου της Υγείας

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

Γιατροί1Δικαίωμα κατάρτισης σε 1.300 άνεργους πτυχιούχους του κλάδου της Υγεία, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε δημόσια νοσοκομεία, δίνει το υπουργείο Υγείας.

Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων θα γίνει ηλεκτρονικά

Το «voucher» κατάρτισης έχει προϋπολογισμό 15,6 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έως 20 Δεκεμβρίου, στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες Υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Η επιλογή τους θα γίνει βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης, τα κριτήρια της οποίας είναι η οικογενειακή κατάσταση, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, ατομικό οικονομικού έτους 2013 (έως 8.000, από 8.000 – 12.000, από 12.000 – 15.000 και από 15.000 ευρώ και άνω), ο χρόνος ανεργίας (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω), η ηλικία (άνεργοι μέχρι 29 ετών θα μοριοδοτηθούν υψηλότερα).

Η πράξη θα υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια νοσοκομεία.

Το πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης είναι διάρκειας 240 ωρών (2 μήνες).

Η πρακτική άσκηση θα γίνει σε νοσοκομεία και θα είναι διάρκειας 960 ωρών (δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες).

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέση πρακτικής άσκησης όπου θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος.

Η υλοποίηση του πρακτικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης (πρακτική άσκηση) θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε συνεργαζόμενους φορείς (δημόσια νοσοκομεία και υπηρεσίες τους), ανάλογα με το είδος του αντικειμένου της κατάρτισης, βάσει συμφωνητικού υλοποίησης, που θα υπογράψει ο πάροχος κατάρτισης με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια όπου ανήκει το νοσοκομείο.

Δύο δόσεις

Οι ωφελούμενοι θα πάρουν σε δύο δόσεις «επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονομικής αξίας 12.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική), αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τους παρόχους κατάρτισης.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.440 ευρώ (μεικτά).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 5.760 ευρώ (μεικτά).

Οι πάροχοι κατάρτισης που πληρούν τα κριτήρια και επιθυμούν να παράσχουν υπηρεσίες κατάρτισης θα εγγραφούν επίσης στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr.

Κάθε πάροχος κατάρτισης θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και της καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων.

Θα συγκροτηθούν τμήματα από 10 έως 20 ωφελουμένων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης μπορεί να συγκροτεί περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων, με την προϋπόθεση της υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και της ΥΠΕ όπου ανήκει το κάθε δημόσιο νοσοκομείο.

Ένταξη στην αγορά εργασίας

Στόχος του μέτρου είναι η ένταξη νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Αντώνης Μπέζας.

Προσπαθούμε -είπε- μέσα από την κατάρτιση να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνεργοι αυτή τη στιγμή επαγγελματίες Υγείας να ενταχθούν στη συνέχεια στο σύστημα Υγείας ως εργαζόμενοι.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Πελοπίδας Καλλίρης, ανέφερε ότι η στρατηγική του υπουργείου Υγείας στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα είναι η υλοποίηση ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργους επαγγελματίες υγείας, με στόχο την κοινωνική και οικονομική τους ένταξη.

Οι ενέργειες αυτές θα περιλαμβάνουν προγράμματα εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης έως 1.200 ώρες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στα δημόσια νοσοκομεία, το οποίο θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες.

Σύμφωνα με τον κ. Καλλίρη, πρόκειται για μία πρωτοβουλία ώστε τα χρήματα του ΕΣΠΑ να προωθούνται σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν την ανάγκη μας αυτή την περίοδο και εμείς έχουμε τη δική τους ανάγκη.

Ο υπεύθυνος του προγράμματος, κ. Ζερβός, ενημέρωσε ότι η διαδικασία επιλογής θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την παρέμβαση κάποιου τρίτου. Στην πορεία, αφού γίνει η κατάταξη των άνεργων ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τη μοριοδότηση, θα γίνει και η αντιστοίχιση με τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης που θα έχουν πάρει οι πάροχοι κατάρτισης. Η ομάδα-στόχος είναι νέοι άνεργοι κατά προτίμηση. Και το σύνολο των 1.300 ανέργων αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ και TEI.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ

Οι πάροχοι κατάρτισης θα αποζημιωθούν απευθείας από όσους πάρουν μέρος στο πρόγραμμα μέσω επιταγών που θα τους δοθούν.

Κάθε επιταγή θα είναι ύψους 12.000 ευρώ, ποσό από το οποίο ο εκπαιδευόμενος θα κρατά 7.200 μεικτά

Πηγή: Έθνος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Άρχισαν οι μεταγγραφές των φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Δείτε τα κριτήρια
Προηγούμενο άρθρο
Φόρος «διασποράς» με εκπτώσεις στα ακίνητα
Μενού