Θέσεις Εργασίας Ιατρών στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

OKANAΟ Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία του και των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Ψυχιάτρους Π.Ε., υπό καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και ως ακολούθως: 
Αττική
Τρεις (3) Ιατροί Ψυχίατροι Π.Ε.

Τα γενικά και τα τυπικά προσόντα καθώς και ο τρόπος επιλογής, αναφέρονται στην αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μαζί με το ειδικό έντυπο αίτησης για συμπλήρωση, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς, ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, στη διεύθυνση :
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ
Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 534/05.12.13
Νομός : ΑΤΤΙΚΗ
Ειδικότητα : ΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

κατά το χρονικό διάστημα από 06-12-2013 έως και 13-12-2013 όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τις 06-12-2013 ή που θα υποβληθούν μετά τις 13-12-2013, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8898234, 242, 236 και 233 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρακτική Άσκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου, Αρχιμήδης ΙΙΙ
Μενού