ΕΕΔΕ: Πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 144

eede logo GRΤο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας», που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ανακοινώνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 40 ωρών έκαστο, για εργαζόμενους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, με στόχο την απόκτηση ειδικών γνώσεων και τεχνικών και διαρκεί 40 ώρες. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται, εκτός ωραρίου εργασίας, όταν συμπληρωθούν ομάδες, 25 ατόμων εκάστη. Οι συμμετέχοντες θα επιδοτηθούν με το ποσόν των 5 (πέντε) ευρώ μικτά ανά ώρα. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

1) Αίτηση συμμετοχής

2) Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

3) Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι εργάζεται ή ότι επιχειρεί, όταν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο

4) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

5) Πρόσφατη έγχρωμη, κατά προτίμηση, φωτογραφία

6) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό πάνω από 250 άτομα.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά καλεί τους ενδιαφερομένους που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικά μόνο μία αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Υπηρεσία του ΒΕΠ, Καραίσκου 111, Πειραιάς, γ΄ όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Επιμελητήριο, τηλ. 210 4174 765 ή στις ιστοσελίδες της ΕΕΔΕ www.eede.grκαι του Επιμελητηρίου www.bep.gr, όπου έχει αναρτηθεί και η αίτηση.

Μενού