Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 61

ggdvmΤο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου» που υλοποιείται από εθνικούς πόρους, έχοντας υπόψη τις α)με αρ. Πρωτ. 9250/26-9-12/ΑΔΑ:Β4ΘΤ9-ΕΧ3 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. β) τη με αρ. πρωτ. 673/35/15-11-12/ΑΔΑ:Β4ΣΚ46ΨΖΣΠ-ΨΟΗ απόφαση Δ.Σ ΙΝΕΔΙΒΙΜ γ) με αρ. πρωτ. 918/31-10-12 Προδιαγραφές υλοποίησης του έργου Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας & Νοτίου Αιγαίου και δ) τη με αρ. πρωτ. 1081/57/15-5-13/ΑΔΑ:ΒΕΝ246ΨΖΣΠ-Α2Ω απόφαση Δ.Σ., ε) 1508/73/28.11.13 Απόφαση Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:

(α) Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, ενδεικτικά, είναι:
• Υποστήριξη για την ανάπτυξη των προτάσεων των Δήμων για συμμετοχή στα εθνικά προγράμματα
• Υποστήριξη του Δήμου για την ανάπτυξη προτάσεων για τα τοπικά προγράμματα
• Ένταξη εκπαιδευτών σε τμήματα μάθησης, καθοδήγηση – εποπτεία εκπαιδευτών
• Προγραμματισμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμού και καθορισμός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος τμημάτων μάθησης
• Ευθύνη διενέργειας και συντονισμού διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο Δήμου
• Προώθηση και διασφάλιση ποιοτικών δεδομένων των δομών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας
• Συνεργασία και συμμετοχή στις διαδικασίες τοπικής επικοινωνιακής προβολής
• Συμμετοχή σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης

Οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας για τα e-ΚΔΒΜ θα είναι αντίστοιχες με αυτές των Υπευθύνων Εκπαίδευσης των Κ.Δ.Β.Μ

Τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα καθώς και τα παραδοτέα των Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια, το μέγιστο, από την υπογραφή της και έως τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου δηλ. την 30η/06/2015. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν και θα έχουν ισχύ αφού προηγουμένως υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση και λειτουργήσουν τα Κ.Δ.Β.Μ. στους αντίστοιχους Δήμους υλοποίησης έργου της προκήρυξης.

Οι Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας θα ενταχθούν με βάση το σύνολο των μορίων τους σε πίνακες ταξινομημένους ανά Δήμο και ειδικότητα και θα επιλέγονται σύμφωνα με την κατάταξή τους προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν στον αντίστοιχο Δήμο.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: από Τετάρτη 4-12-2013 έως και Τετάρτη18-12-2013 και ώρα 15:00μμ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: 20131203-ek-neou-prosklisi-

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μια θέση Ψυχολόγου στη Ρόδο
Προηγούμενο άρθρο
Eπιστρέφουν τα κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων
Μενού