Εξειδικευμένα Στελέχη στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

imagesTo Eλληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένων των δεόντως εξουσιοδοτημένων θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων και μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007. Το Ταμείο αναζητά έναν Μη Εκτελεστικό Διευθυντή για το Γενικό Συμβούλιο.

Το νέο μέλος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί από μια ειδική επιτροπή (την «Επιτροπή Επιλογής»), ενώ ο διορισμός του θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα.

Η διάρκεια του διορισμού δεν θα υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2017.

Απαραίτητα προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
– Eκπαίδευση: Πανεπιστημιακός τίτλος, ιδανικά σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά. Υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους Ορκωτού Λογιστή ή Δικηγόρου είναι επίσης αποδεκτοί
– Γλώσσες: Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Γνωστικό Αντικείμενο: Το νέο μέλος του Γενικού Συμβουλίου θα επιλεγεί μεταξύ προσωπικοτήτων με διεθνή εμπειρία σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς: τραπεζικό, ελεγκτικό, νομικό και κανονιστικό. Σχετική εμπειρία σε θέση Διοικητικού Συμβουλίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
– Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν ευρεία οπτική σε επιχειρησιακά, να έχουν επιδείξει άμεμτο ήθος και ακεραιότητα, να είναι συνεργάσιμοι και να έχουν ικανότητα επιρροής. Η παράσταση στις συναντήσεις του Γενικού Συμβουλίου είναι απαραίτητη.
– Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, όπως είναι το ιδιωτικό ή προσωπικό οικονομικό ή μη συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 Ν. 3864/2010, θα πρέπει να αναφερθεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προθεσμία / Οροι & Προϋποθέσεις
1. Ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα είναι η Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013
2. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hfsf@egonzehnder.com ή με συστημένη επιστολή προς Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας φ/δι Egon Zehnder, Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Ταμείο παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hfsf.gr. Για λεπτομέρειες που αφορούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κυρία Αμαλία Χιωτάκη, τηλ. 210 68 83 051.

Πηγή : e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υπουργείο Οικονομικών : 1500 προσλήψεις ελεκτών
Προηγούμενο άρθρο
Αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση
Μενού