4 Θέσεις στο Δήμο Πύνδας – Κολινδρού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 61

children-playingΓια την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Πύδνας-Κολινδρού ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού [4] ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα

  • Δύο [2] θέσεις ΠΕ 60 Νηπιαγωγών ή ΠΕ 70 Δασκάλων
  • Δύο [2] θέσεις Υ.Ε Βοηθητικό Προσωπικό

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της Δηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήµου Πύδνας Κολινδρού στον Κολινδρό (τηλ. 2353350222 αρµόδιοςγια την παραλαβή είναι ο υπάλληλος Κος Μεταλλίδης Γεώργιος) και στο γραφείο του Δηµοτικού καταστήµατος Μακρυγιάλου της Δηµοτικής Ενότητας Μεθώνης του Δήµου Πύδνας-Κολινδρού στο Μακρύγιαλο (τηλ. 2353350304 αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Κα Βάλη Αριστέα), κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήµου και της Επιχείρησης από 09/12/2013 έως και 13/12/2013.

Πηγή : diorismos.gr

Μενού