Η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για τις αλλαγές στον οριστικό πίνακα 10.000 θέσεων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 23

oaed11Με νεότερη ανακοίνωση ο ΟΑΕΔ παραδέχεται το λάθος στη διαδικασία μοριοδότησης των 10.000 ανέργων και δικαιολογεί το νέο τροποποιημένο πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες.

Το πρόβλημα που δημιούργησε ο φορέας και είχαμε γράψει σχετικά με αυτό, είναι η αλυσιδωτή αντίδραση που επιφέρει στους υποψήφιους που μένουν εκτός του προγράμματος τελευταία στιγμή, χάνοντας την μέχρι πρότινος «σίγουρη» θέση τους και παράλληλα και την ευκαιρία να κάνουν αίτηση στη δεύτερη προκήρυξη για τις 27.948 θέσεις, η προθεσμία της οποίας έληξε στις 20/11/2013.

Στην ανακοίνωση του ο φορέας ζητάει από τους φορείς να προβούν στη διόρθωση των πινάκων των προσληφθέντων. Αυτό βεβαίως έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσουν ολες οι προσλήψεις στο πρόγραμμα που σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να ειχε ηδη ξεκινήσει..

Η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ είναι η παρακάτω:

«Ενημέρωση σχετικά με την Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2013 για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς, για 10.000 θέσεις εργασίας ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2013 του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, σας γνωρίζουμε ότι ο ανωτέρω πίνακας έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την με αριθμ. 100779/28-11-2013 Απόφαση του Διοικητή, ως προς την ορθή αναμοριοδότηση του κριτηρίου της ανεργίας για τους ωφελούμενους που είχαν συμπληρώσει από 21 έως 24 πλήρεις μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας.

Σε συνέχεια αυτού, οι Υπηρεσίες μας οφείλουν να προβούν άμεσα στον έλεγχο των υποδείξεων (συστατικά σημειώματα/παραπεμπτικά) των επιλεγέντων του αρχικού Οριστικού Πίνακα που ενσωματώθηκε σήμερα στον ΟΠΣ.

Κατόπιν, σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές όπως: α) επιλεγέντες του αρχικού Οριστικού Πίνακα να είναι πλέον επιλαχόντες βάσει του Τροποποιημένου Οριστικού Πίνακα ή/και β) επιλεγέντες του Οριστικού Πίνακα σε έναν Επιβλέποντα Φορέα Α να είναι πλέον επιλεγέντες σε διαφορετικό Επιβλέποντα Φορέα, θα πρέπει να προβούν σε ανάκληση του συστατικού σημειώματος της υπόδειξης με ταυτόχρονη γραπτή ενημέρωση του Επιβλέποντα Φορέα και του ενδιαφερομένου (ο οποίος από επιτυχών και επιλεγείς προς τοποθέτηση κατατάσσεται πλέον ως επιλαχών).

Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, θα πρέπει ο Επιβλέπων Φορέας να ενημερωθεί ότι οι προσληφθέντες δεν ανήκουν στους επιτυχόντες, βάσει της παραγράφου 9.14 της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2013 να ανακαλέσει εγγράφως με σχετική απόφασή του την αναγγελία πρόσληψης, γνωστοποιώντας την στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Οργανισμού, προκειμένου να υποδειχθεί ο επιτυχών βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τις νέες υποδείξεις, οι Επιβλέποντες Φορείς οφείλουν να προχωρήσουν στις σχετικές αναγγελίες πρόσληψης.

Επισημαίνεται ότι κατά την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς, για 10.000 θέσεις εργασίας ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, θα ακολουθήσουν διαδοχικές οδηγίες για την αποτελεσματικότερη υλοποίησή του.

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης Απασχόλησης Β. Παπαμάρκου»

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: 7.400 Θέσεων πλήρους απασχόλησης
Προηγούμενο άρθρο
Δείτε ποια χρέη απαλλάσσονται από την εφορία
Μενού