2 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 55

imagesΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», που εδρεύει στο Κιλκίς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτών
  • 1 ΤΕ Εργοθεραπευτών (και ελλείψει αυτού ΤΕ Φυσιοθεραπευτών)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς, απευθύνοντάς την στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» υπόψιν κας. Γεωργίας Κυρλαγκίτση και κ. Γρηγόρη Κυριάκού (τηλ. επικοινωνίας: 2341020733)

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
3 θέσεις στο δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
Προηγούμενο άρθρο
e-ξυπνες πωλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Μενού