3 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 52

bb1801653ccc07fd869a1fb122110fa7_LΟ ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ για της ανάγκες αυτής στη ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ/ΕΔΡΑ – ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ) που εδρεύει στην Νήσο ΛΕΣΒΟ, και συγκεκριμένα τους εξής:

  • Τρείς (3) θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5, Τ.Κ. 811 00 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΣ, υπόψιν κυρίου ΒΑΚΙΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 22510- 21623).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 11/12/2013 έως και 20/12/2013

Κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη απο εδώ

Πηγή : e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσληψη αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και δασκάλων
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην 13η ΕΒΑ Κρήτης
Μενού