Θέσεις Εργασίας στο ΝΑΤΟ σε οικονοµικά, µηχανική, πολιτικές υποθέσεις

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 73

lavoraΕυκαιρίες στον τοµέα των logistics, του ανθρώπινου δυναµικού, της µηχανικής, των πολιτικών υποθέσεων και της επικοινωνίας προσφέρει το ΝΑΤΟ στα γραφεία του σε ευρωπαϊκές χώρες – Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Γερµανία.

Human Resources
Τοποθεσία: Ιταλία
Κωδικός Θέσεις: 15/2013
Προθεσμία: 15 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Section Head (Manpower and Human Resources).pdf
Engineering

Τοποθεσία
: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Κωδικός Θέσης: 50 (2013)
Προθεσμία: 17 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Officer, Military Fuels Systems, Management and Implementation Branch, NATO Office of Resources.pdf
 Political Affairs

Τοποθεσία: 
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Κωδικός Θέσης: A 51 (2013)
Προθεσμία: 19 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Officer, Russia and Ukraine Relations Section, Political Affairs and Security Policy Division.pdf
 Information and Document Management

Τοποθεσία:
 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Κωδικός Θέσης: B 19 (2013)
Προθεσμία: 19 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Information Management Assistant, Archives and Information Management, ICTM, Executive Management.pdf
Administrative Support

Τοποθεσία:
 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Κωδικός Θέσης: B 20 (2013)
Προθεσμία: 19 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Assistant, Headquarters Project Office (HQPO), Defence Investment Division.pdf
Finance
Τοποθεσία: Μονς, Βέλγιο
Κωδικός Θέσης: A 25/0913
Ππροθεσμία: 20 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/A3, Auditor (Financial Systems), A25_0913.pdf

Engineering

Τοποθεσία: 
Μονς, Βέλγιο
Κωδικός Θέσης: B 12/1013
Προθεσμία: 20 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/B5, Project Controller_Inspector (Electrical), B12_1013.pdf
Administration

Τοποθεσία
: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Κωδικός Θέσης: A 52 (2013)
Προθεσμία: 13 Ιανουαρίου 2014
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Deputy Assistant Secretary General for Human Resources, Human Resources, Executive Management Division.pdf

Defence Investment

Τοποθεσία:
 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Κωδικός Θέσης: A 53 (2013)
Προθεσμία: 14 Ιανουαρίου 2014
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Officer, Space and Air Defence Section, Armament and Aerospace Capabilities Directorate, Defence Investment Division.pdf
Finance
Τοποθεσία: Βρυξέλλες, Βέλγιο
Κωδικός Θέσης: MS/006/2013
Προθεσμία: 16 Ιανουαρίου 2014
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τουςµέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/PRINCIPAL ADMINISTRATOR( FINANCE).pdf
 
Communications
Τοποθεσία: Γερµανία
Κωδικός Θέσης: ODN MSA 0130
Προθεσμία: 18 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Technician (SATCOM Operations – Maintenance), B-3.pdf

 
Ιnformation Systems and Technology
Τοποθεσία: Γερµανία
Κωδικός Θέσης: 13041
Προθεσμία: 31 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Engineer (Application Support) .pdf
Information Systems and Technology
Τοποθεσία: Γερµανία
Κωδικός Θέσης: 13042
Προθεσμία: 31 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Integration System Test Leader.pdf
Information Systems and Technology
Τοποθεσία: Γερµανία
Κωδικός Θέσης : 13040
Προθεσμία: 31 ∆εκεµβρίου 2013
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Staff Officer (Network Operation and Management) .pdf
Procurement and Purchasing
Τοποθεσία: Γερµανία
Κωδικός Θέσης: 0513
Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2014
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: http://www.nato.int/structur/recruit/documents/Staff Assistant (Purchasing) .pdf
Πηγή : e-typos
Μενού