θέση δάσκαλου παραδοσιακού κλαρίνου στο Δήμο Φιλιατών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 71

jobs (2)Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλιατών ανακοίνωσε την πρόσληψη εκπαιδευτικού- καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο ΝΠ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ , για την κάλυψη αναγκών του Ωδείου, Φιλαρμονική και αφορά την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014.

Προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω θέσης καλλιτεχνικού προσωπικού για το Ωδείο το Σχολικό έτος 2013-2014 με Σύμβαση Εργασίας Μίσθωσης Έργου

Μια [1] θέση Δάσκαλου παραδοσιακού κλαρίνου

Τα προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παραγ 1 του ΒΔ 16/1966 , όπως αυτά συμπληρώθηκαν με το άρθρο 10 παρ 13 του Ν 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α /24-12-2003 είναι:

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα παραδοσιακού κλαρίνου αναγνωρισμένο από εκπαιδευτικό Μουσικό  Ίδρυμα ή Μουσικό σχολείο της Ελλάδος.
2. Διδακτική Προϋπηρεσία σε Μουσικό Ίδρυμα ή Μουσικό Σχολείο της Ελλάδος.
3. Αποδεδειγμένη Καλλιτεχνική Δραστηριότητα στην Ελλάδα “Συμμετοχή σε παραδοσιακή  Συναυλία ή σε παραδοσιακά πανηγύρια”

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από τη επομένη της  δημοσίευσης της προκήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ τηλέφωνο: 2664360122 και 2664360117.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-12-2014.

Μενού