Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των προσωρινών αναπληρωτών των καλλιτεχνικών σχολείων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

TΤο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζει την ανάκληση πρόσληψης των παρακάτω εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων– Άξονας Προτεραιότητας 1», «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014, διότι δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

pinakas 55

Μενού