Προκηρύξεις Θέσεων Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 59

unipiΤο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι, στο ΦΕΚ 1448/τ.Γ’/12‐12‐2013 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών, ως εξής: Α. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

1. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Τραπεζική»

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τομέας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
2.
 Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική»

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
3. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων»

Β. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
4. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογικές Θεωρίες Μάθησης και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 16‐2‐2014.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα:

  • Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210‐4142300)
  • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλ. 210‐4142158. 210‐4142249)
  • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (τηλ. 210‐4142394)
  • Ψηφιακών Συστημάτων (τηλ. 210‐4142752)
Μενού