Ενημερωθείτε για το Επίδομα Διαθεσιμότητας από τον ΟΑΕΔ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 60

OAED_b2Όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ καταβάλλει σ’ αυτούς που παραμένουν άνεργοι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το δέκα τοις εκατό του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος.

Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής),

ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Έγγραφο εργοδότη, με το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος.
2)  ΙΒΑΝ Λογ/σμού ΕΤΕ, στον οποίο ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος.
3)  Δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 20 του Ν.1836/89

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Σήμερα καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων στους άνεργους
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς για 4.413 θέσεις πλήρους απασχόλησης
Μενού