Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 281

neageniaΑνακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το πρόγραμμα με τιτλο «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

 Στόχος του Έργου

Το αντικείμενο της Πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται κυρίως στην υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας μέσω εντατικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξή τους για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Επιπλέον το αντικείμενο της Πράξης επεκτείνεται στην ενθάρρυνση και παρακίνηση γενικότερα των νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, στην παροχή σχετικής πληροφόρησης, στη δικτύωση νέων δημιουργών μεταξύ τους αλλά και με φορείς που θα τους υποστηρίξουν, καθώς και στην προώθηση συνεργασιών.

Στόχοι της Πράξης είναι:

– Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

– Η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.

– Η ίδρυση εμπορικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων στη βάση της καινοτόμας ιδέας των νέων, η σύναψη επιχειρηματικής συνεργασίας για την αξιοποίηση της ιδέας τους και η δυνατότητα επαφής με δυνητικούς συνεργάτες που θα τους υποστηρίξουν στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα παρέχεται ενεργός στήριξη των νέων (φοιτητών, σπουδαστών, αποφοίτων ΑΕΙ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν διακριθεί σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, είτε θα διακριθούν στο μέλλον, μέσα από ένα πλέγμα υποστηρικτικών δράσεων/μέτρων που θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει την «εκκόλαψη» των επιχειρηματικών τους σχεδίων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν στην υλοποίηση των ιδεών τους.

Οι υποστηρικτικές δράσεις αφορούν στην παροχή δυνατότητας, οι υποστηριζόμενοι να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces). Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς, στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

Η φιλοξενία και εργασία των υποστηριζόμενων σε Χώρους Συνεργασίας θα συνοδεύεται από τη χορήγηση ολιγόμηνης υποτροφίας (4 μηνών) ώστε αυτοί να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στην αναπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και των δεξιοτήτων των υποστηριζόμενων θα πραγματοποιείται με τη διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών συνεδριών, σεμιναρίων και ημερίδων. Εκεί θα δίνεται η δυνατότητα στους υποστηριζόμενους να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και με ειδικούς συμβούλους, οι οποίοι θα τους υποστηρίζουν, θα τους συμβουλεύουν, θα τους καθοδηγούν, θα τους εκπαιδεύουν, θα τους προετοιμάζουν για να έρθουν σε επαφή/να δικτυωθούν με δυνητικούς επενδύτες και άλλους δυνητικούς συνεργάτες, και θα τους βοηθούν στη δικτύωση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Άτοκο ζεστό χρήμα για 166 ειδικότητες – ο αναλυτικός κατάλογος
Προηγούμενο άρθρο
Σήμερα η κατανομή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ
Μενού