Δείτε τα κριτήρια και ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 600 ευρώ σε κατοίκους ορεινών περιοχών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 27

perioxesΑπό 300 ευρώ έως 600 ευρώ θα λάβουν ως επίδομα φέτος οι φτωχότερες οικογένειες που διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας.

Βασικό κριτήριο χορήγησης αποτελεί το εισόδημα, καθώς ο χρόνος διαμονής στις περιοχές αυτές.
Ειδικότερα με βάση την εγκύκλιο προβλέπεται:
α. Δικαιούχοι της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ, και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ
β. Ειδικότερα το ύψος της υπόψη εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του στο 600 ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και τα 300 ευρώεφόσον αυτό κυμαίνεται μεταξύ 3.000 ευρώ και 4.700 ευρώ.

Παραδείγματα:

1. Αν σε ένα σπίτι ζουν δύο οικογένειες παππούς – γιαγιά, πατέρας – μητέρα – παιδιά, κάνουν δύο ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, παρόλο που είναι ένα νοικοκυριό δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση και οι δύο οικογένειες λαμβανομένων υπόψη σε κάθε περίπτωση και τα εισοδηματικά κριτήρια έκαστης.

2. Αν σε ένα σπίτι ζει μια οικογένεια πατέρας – μητέρα – παιδί αλλά το παιδί δεν είναι προστατευόμενο μέλος, (κάνει ξεχωριστή φορολογική δήλωση) μόνος δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι ο πατέρας (εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια). Το παιδί δεν είναι δικαιούχος διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί από μόνο του οικογένεια.

Στους δικαιούχους της ενίσχυσης περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες
Προκειμένου πάντως να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι αιτήσεις των δικαιούχων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ {(σχετ. η αριθ.8915/2005 Κ.Υ.Α. (Β.634)}, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού ή στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Πηγή: Fpress.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Παράταση για την απογραφή του ΟΠΑΔ
Προηγούμενο άρθρο
10 Ευρώ το μήνα σε ανέργους για δόσεις στεγαστικού
Μενού