Παράταση για την απογραφή του ΟΠΑΔ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 137

opad-logoΠαρατείνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2014 η ηλεκτρονική απογραφή και η θεώρηση των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ.

Οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ (εν ενεργεία,συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη αυτών) από 1 Ιανουαρίου 2014 δεν χρειάζεται να μεριμνήσουν για τη θεώρηση των βιβλιαρίων τους. Τυχόν μη θεωρημένα βιβλιάρια θα μπορούν να θεωρούνται έως και την 31 Μαρτίου 2014, αποκλειστικά στις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ.

Μενού