Από την Δευτέρα οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που θέλουν να προσλάβουν ανέργους μέσου του προγράμματος Voucher

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

epitagi_eisodou225bΑπό τη Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού».

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που έχουν προσλάβει με σχέση εξαρτημένης σχέσης τους ωφελουμένους ανέργους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού», την επομένη της λήξης της πρακτικής τους άσκησης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις αυτές.

Δικαιούχοι είναι επίσης και όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη προσλάβει τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού» μέχρι τη δημοσίευση της οικείας ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι 11-12-2013.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών ανέρχεται σε 15 ευρώ την ημέρα και για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών σε 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης τον μήνα.Η συνολική διάρκεια του προγράμματος του ΟΑΕΔ ορίζεται στους έξι μήνες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, όπου επίσης αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

Πηγή: fpress.gr

Μενού