500 θέσεις εργασίας σε παιδικούς σταθμούς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 154

paidikoi-stathmoi-aftodioikisiΜε 500 εποχικούς υπαλλήλους δίµηνης διάρκειας θα ενισχυθούν οι παιδικοί σταθµοί των δήµων. Αρχικά οι δήµοι είχαν ζητήσει οκτάµηνες προσλήψεις αλλά το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης έδωσε εντολή στους δηµάρχους να καλύψουν τα κενά τους µέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς µε προσωπικό διµηνίτες. 

Οι προσλήψεις αφορούν σε ειδικότητες, όπως βρεφονηπιοκόµοι, νηπιαγωγοί, βρεφοκόµοι, µάγειρες, καθαριστές κ.ά.
Για τις θέσεις βρεφονηπιοκόµων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Για τις θέσεις βοηθών βρεφοκόµων ζητούνται:
πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων – Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ∆ραστηριοτήτων ∆ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών µονάδων:
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για τις μετακινήσεις των 1.075 “διαθέσιμων” εκπαιδευτικών
Προηγούμενο άρθρο
90 δόκιμους λιμενοφύλακες στο Λιμενικό Σώμα
Μενού