17 θέσεις εργασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς Δ. Ηλιούπολης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 69

children-playingTo Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) Παύλος Πεντάρης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» .

Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 10 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • 2 ΥΕ Καθαριστών / τριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) «ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ», Νικομάχου 18, Τ.Κ.163 41, Ηλιούπολη, υπ’ όψιν κυρίας Kυρ. Δεσύπρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9958084 και 9958089).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Σύνταξη πριν από τα 60 για 400.000 ασφαλισμένους – Δείτε τα 7 κριτήρια
Προηγούμενο άρθρο
Νέος αριθμός εξυπηρέτησης αγροτών από τον ΕΛΓΑ
Μενού