Ενημερωθείτε για τα Δικαιολογητικά Έκδοσης Δελτίου Ανεργίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 194

oaed2307Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για να κάνετε έκδοση Δελτίου Ανεργίας είναι τα εξής :1) Παραστατικό Ταυτοπροσωπίας σε Ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας , Διαβατήριο κπλ)

2) Άδεια Διαμονής και Εργασίας και καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελής αποχώρηση προκείμενου περί άνεργων Πολιτών Υπηκόων τρίτων χωρών

3)  Επίσημο έγγραφο απο το οποίο θα προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης )

4) Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας κατατεθείμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ στο όνομα μέλους της οικογένειας του.

(*Οι υπεύθυνες δηλώσεις φυσικών προσώπων περί φιλοξενίας δε γίνονται δεκτές )

5) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους

*Αν δεν έγινε εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης :

Αντίγραφο κατατεθείμενης ηλεκτρονικά δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους

**Για όσους ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα ή ήταν επιχειρηματίες . Είναι απαραίτητη και η προσκόμιση διακοπής επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6) Τα προστατευόμενα μέλη προσκομίζουν, εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) των γονέων τους + Υπεύθυνη Δήλωση 1599/86 ότι είναι προστατευόμενα μέλη + δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Τα έντυπα  που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι  στον υπεύθυνο του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να είναι όλα Πρωτότυπα  

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διορθώσεις και ανακλήσεις αιτήσεων μεταφοράς θέσης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Προηγούμενο άρθρο
Μείωση φόρου για όσους καταβάλλουν δωρεές
Μενού