Θέσεις για στελέχη και για νέους στην Disneyland

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

wpid-1277793813_5021Με 275 εκατ. επισκέπτες ετησίως η Disneyland Paris αποτελεί εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια τον πιο δημοφιλή και ψυχαγωγικό τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη.Η εταιρεία διαχειρίζεται δύο θεματικά πάρκα, το Disney Village και επτά θεματικά ξενοδοχεία με περίπου 6.000 δωμάτια. Αντιλαμβάνεται κανείς πως οι ανάγκες της για εποχικούς αλλά και μόνιμους υπαλλήλους είναι τεράστιες -ειδικά τις περιόδους των εορτών-, ενώ απασχολεί προσωπικό από όλη την Ευρώπη.

 Συνολικά στην Disneyland Paris απασχολούνται περισσότεροι από 14.700 υπάλληλοι, 100 διαφορετικών εθνικοτήτων που μιλούν 20 γλώσσες. Το δημοφιλές θεματικό πάρκο της Ευρώπης απασχολεί από 5.000 έως 8.000 άτομα κάθε χρόνο ως προσωπικό ψυχαγωγίας.
Μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων της εργάζεται στον τομέα της φιλοξενίας (εστιατόρια, ξενοδοχεία, πωλήσεις εισιτηρίων και καταστήματα κ.λπ.), αλλά και σε υποστηρικτικές εργασίες όπως υγειονομική φροντίδα και ασφάλεια, προσωπικό ασφαλείας (πυροσβέστες, φρουροί, κ.λπ.), προσωπικό συντήρησης (υδραυλικοί, μηχανικοί, κ.λπ.), καθώς και προσωπικό μάρκετινγκ, ανθρωπίνων πόρων και νομικών υπηρεσιών.
Πέραν του εποχικού προσωπικού το οποίο η εταιρεία αναζητά με στοχευμένες εκδηλώσεις εργασίας σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, υπάρχουν ανοικτές θέσεις διοικητικού προσωπικού υψηλών προσόντων, αλλά και θέσεις για φοιτητές ή αποφοίτους που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση (συνήθως εξάμηνη) στις εγκαταστάσεις της Disneyland Paris.
Αυτήν την περίοδο η εταιρεία προσφέρει περισσότερες από 25 διοικητικές θέσεις στα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ, πωλήσεων, επικοινωνίας, πληροφορικής, λογιστικής, στρατηγικής, κατασκευής και ανάπτυξης χώρου, στο μηχανολογικό τμήμα, στο οικονομικό τμήμα, στο νομικό τμήμα κ.λπ. Το «Εθνος – Εργασία» παρουσιάζει ενδεικτικά ορισμένες από τις αγγελίες εργασίας που απευθύνονται σε πτυχιούχους από όλη την Ευρώπη.
Θέση: Charge de Marketing Digital
Σύμβαση: προσωρινό συμβόλαιο
Προσόντα: πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής (ιδανικά μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών), διετής εμπειρία σε ψηφιακές εφαρμογές ή ηλεκτρονικό εμπόριο, εμπειρία στο web και το HTML, άριστη γνώσης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=ChM52b31d56dc78b&start=0
Θέση: Webmaster (Developpeur Web)
Σύμβαση: ορισμένου χρόνου
Προσόντα: πτυχίο στον τομέα της Πληροφορικής (ιδανικά μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών), τριετής εμπειρία σε ψηφιακές εφαρμογές ή ηλεκτρονικό εμπόριο, εμπειρία στο web και σε HTML, Javascript, CSS, PHP, MySQL, ASP , Flash , Java , γνώση της διαχείρισης δικτύου (hosting / servers), άριστη γνώση της γαλλικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=WeM52b323dd502e9&start=0
Θέση: Responsable Marque Employeur et Communi-cation
Σύμβαση: προσωρινό συμβόλαιο
Προσόντα: πτυχίο ή δίπλωμα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων σε διεθνείς εργοδότες, γνώσης της αγγλικής γλώσσας και των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=ReS52b32e32635da&start=0
Θέση: Generaliste Ressources Humaines – Charge de ressources humaines
Σύμβαση: προσωρινό συμβόλαιο
Προσόντα: πτυχίο από τμήμα με αντικείμενο το Ανθρώπινο Δυναμικό, τριετή εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων ομάδων (άνω των 500 ατόμων), πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ.
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=GeM52a5c9d0d7477&start=1
Θέση: Analyste Decisionnel
Σύμβαση: προσωρινό συμβόλαιο
Προσόντα: πτυχίο μηχανικού, ή οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών στα εφαρμοσμένα μαθηματικά ή στους υπολογιστές, επίπεδο αγγλικών B1, γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Office, Word, Excel, PowerPoint), γνώσεις γλωσσών προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων (RDBMS) και SQL, γνώση στατιστικών στοιχείων (επιθυμητή).
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=AnM52987362b2a03&start=2
Θέση: Charge(e) de Prevention Hygiene et Securite du Travail
Σύμβαση: προσωρινό συμβόλαιο
Προσόντα: τουλάχιστον τριετής εμπειρία στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, καλός χειρισμός Η/Υ και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=ChC52931ff00a9a4&start=2
Θέση: Analyste Financier(ere)
Σύμβαση: προσωρινό συμβόλαιο
Προσόντα: πτυχίο στη Λογιστική ή στα Οικονομικά, τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία ή σε πολυεθνική εταιρεία, πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών και εργαλείων Η/Υ (Office, Internet, κ.λπ.)
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=AnC527bb41fca2f5&start=3
Θέση: Senior Manager Marketing Strategique Long Terme
Σύμβαση: προσωρινό συμβόλαιο
Προσόντα: πτυχίο κατεύθυνσης διοίκησης επιχειρήσεων, τουλάχιστον οκταετής εμπειρία στον τομέα του μάρκετινγκ, πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών και Γαλλικών.
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=SeM51e53e27d8a27&start=4
Θέση: Stage – Architecture et Urbanisme
Σύμβαση: Πρακτική άσκηση
Προσόντα: μεταπτυχιακοί φοιτητές στην Αρχιτεκτονική ή στο Σχέδιο ή απόφοιτοι εν αναμονή της άδειάς τους, δυνατότητα εκπόνησης μελετών και καλές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Power Point, Photoshop, Autocad).
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=StM529dd967c4fb1&start=1
Θέση: Stage – Business Analyst
Σύμβαση: πρακτική άσκηση (για 6 μήνες)
Προσόντα: ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, εμπειρία στον τομέα των Οικονομικών και της Διαχείρισης Εσόδων (επιθυμητή), καλή γνώση Αγγλικών και MS Office, Excel.
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=Apc521376bac6353&start=0&c_lang=_en
Θέση: Stagiaire Assistant Trade Marketing
Σύμβαση: πρακτική άσκηση (για 6 μήνες)
Προσόντα: φοιτητής σε σχολή ή πανεπιστήμιο με κατεύθυνση μάρκετινγκ, πολύ καλή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και γνώση Office Pack των Windows.
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=StM52b319d9d5bdb&start=0
Θέση: Stage Assistant Marketing Strategique
Σύμβαση: πρακτική άσκηση
Προσόντα: δίπλωμα και μια πρώτη εμπειρία στο μάρκετινγκ (επιθυμητή), πολύ καλό επίπεδο των Αγγλικών.
Πληροφορίες: http://careers.disneylandparis.com/candidates/JobDetail.php?session=&sID=StM52b31ba447de6&start=1
Εκδήλωση στην Αθήνα
Στις 23/1 οι συνεντεύξεις με Ελληνες υποψηφίους
Δύο εβδομάδες απομένουν για τους Ελληνες που επιθυμούν να εργαστούν ως εποχικό προσωπικό στο μεγαλύτερο ψυχαγωγικό πάρκο της Ευρώπης.
Οι υπεύθυνοι πρόσληψης προσωπικού της Disneyland Paris θα βρίσκονται στην Αθήνα την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με Ελληνες υποψηφίους που θα έχουν στείλει το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://disneylandparis-casting.com/fr/postulez?jobid=2618 και θα έχουν κληθεί από την εταιρεία σε προσωπική συνέντευξη.
Ειδικότητες
Η εταιρεία αναζητά προσωπικό: α) στον τομέα τροφίμων και ποτών (σερβιτόροι, τραπεζοκόμοι, εργαζόμενοι στην τροφοδοσία, υπεύθυνοι μπαρ), β) στην καθαριότητα, γ) στα εκδοτήρια εισιτηρίων, δ) στα παιχνίδια και ε) στα ξενοδοχεία.
Για να υποβάλει κάποιος Ελληνας υποψηφιότητα για τις θέσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 χρονών και να γνωρίζει απαραιτήτως σε καλό επίπεδο Γαλλικά και Αγγλικά.
Από τους υποψηφίους δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, αλλά είναι επιθυμητή ειδικά σε θέσεις όπως εκείνες των σερβιτόρων, του προσωπικού κουζίνας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει, σε πρώτη φάση, η Disneyland, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας B1 ή και υψηλότερο είναι ικανοποιητικό, ωστόσο οι συνεντεύξεις που θα γίνουν στα Γαλλικά και τα Αγγλικά θα κρίνουν εάν ο εκάστοτε υποψήφιος είναι κατάλληλος για τη θέση.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για τις θέσεις στο τμήμα υποδοχής είναι αναγκαία η γνώση μίας ακόμα ξένης γλώσσας εκτός από τα Γαλλικά και τα Αγγλικά (π.χ. Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά κ.ά.).
Γιορτές και καλοκαίρι
Τετράμηνες συμβάσεις με δωρεάν διαμονή στο πάρκο
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων θα υπογράψουν εποχικές συμβάσεις διάρκειας τεσσάρων έως οκτώ μηνών, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2014 έως τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Επίσης θα προσληφθούν ασκούμενοι για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, αλλά και έκτακτο προσωπικό με βραχυπρόθεσμα συμβόλαια για τις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων του 2014, τις Απόκριες αλλά και το καλοκαίρι.
Σε όλους τους προσληφθέντες θα προσφερθεί διαμονή με συγκατοίκηση σε εστίες εντός του πάρκου, ενώ η Disneyland θα καλύψει και μέρος (152 ευρώ) των εξόδων μετακίνησής τους προς και από το Παρίσι.
Ειδικά συμβόλαια
Τέλος η Disneyland προσφέρει ειδικά συμβόλαια (Contrats de Professionnalisation) διάρκειας 6 ή 12 μηνών σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν και να εκπαιδευτούν ταυτόχρονα.
Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι παρακολουθούν μαθήματα γλώσσας και εξειδίκευσης σε ένα από τα τέσσερα επαγγέλματα που θα επιλέξουν (πωλήσεις, εστιατόρια, εισιτήρια, ξενοδοχεία), ενώ παράλληλα εργάζονται ασκούμενοι πάνω στην ειδικότητά τους.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα λάβουν πιστοποίηση από την εταιρεία.
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://disneylandparis-casting.com/fr/actualites/postulez-pour-nos-contrats-de-professionnalisation.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://careers.disneylandparis.com.
Πηγή: ethnos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
8 θέσεις στη ΔΕΔΔΗΕ διεύθυνσης περιφέρειας Νησιών
Προηγούμενο άρθρο
Υπεύθυνο ταμείων ζητάνε τα jumbo
Μενού