5 θέσεις στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

ergasia-2-300x150Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου ανακοίνωσε  την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Ανάπτυξη Δοµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας-Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Β΄ κύκλος στον Άξονα Προτεραιότητας 08»

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» του Δήµου Κορδελιού –
Ευόσµου, που εδρεύει στην οδό Παύλου Μελά 24, στον Εύοσµο και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων

101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράµµατος θέση 1
102 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ ΔE ΦΥΛΑΚΩΝ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράµµατος θέσεις 4

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Κορδελιού – Ευόσµου, Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών, Τµήµα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.: 56224, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, απευθύνοντάς την υπόψη κας Μαρίας Λυσίτσα  (τηλ. επικοινωνίας: 2313 302 126). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης

Πηγή:diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα απασχόλησης για 100 άνεργους στα Ιωάννινα
Προηγούμενο άρθρο
Νέο σχέδιο δράσης για απασχόληση 84 ανέργων στην Περιφέρεια Αττικής
Μενού