Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 57

bb1801653ccc07fd869a1fb122110fa7_LΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ σε Λαμία, Βοωτία και Άμφισσα.

Αναλυτικά

  • Για τη Λαμία

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ) που εδρεύει στο 2ο χλμ Ν.Ε.Ο Λαμίας – Αθήνας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔE Υπαλλήλων Γραφείου
3 ΔE  Υπαλλήλων Γραφείου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ 2ο χλμ Ν.Ε.Ο ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ, υπόψιν κυρίας ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 22310- 22307).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/01/2014 έως και 24/01/2014

 

  • Για τη Βοιωτία

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε
(5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Περιοχής Λιβαδειάς ( για τις ανάγκες αυτής στην Έδρα/ Περιοχής Λιβαδειάς και για το Πρακτορείο Αμφίκλειας) που εδρεύει στην οδό Σοφοκλέους 3-5 Λιβαδειά στο Νομό Βοιωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων
1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλος Γραφείου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 3-5 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ. 32100 – Λιβαδειά, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κυρίου Λίλιου Λουκά. (τηλ. επικοινωνίας: 22610- 28089).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/1/2014 έως και 24/1/2014

 

  • Για την Άμφισσα

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Άμφισσας που εδρεύει στην Άμφισσατου Νομού Φωκίδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίαςστην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΟΔΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗ 15 Τ.Κ. 331 00 – ΑΜΦΙΣΣΑ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κ. Αθ. Μελέτη. (τηλ. επικοινωνίας: 22650 29131).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 15/1/2014 έως και 24/1/2014

 

Για όλες τις παραπάνω προκηρύξεις πατήστε εδώ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσωπικό ζητάει η εταιρεία “Mikel”
Προηγούμενο άρθρο
Μόνο το 10% των μακροχρόνια ανέργων θα λάβει το επίδομα των 200 ευρώ
Μενού