Προκήρυξη 15 θέσεων ΔΕΠ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

EÐÅÔÅÉÏÓ ÅÎÅÃÅÑÓÇÓ ÐÏËÕÔÅ×ÍÅÉÏÕΑπό το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοινώνονται οι προκηρύξεις 15 θέσεων ΔΕΠ .Αυτές είναι οι εξής: 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ».

 

 

Αριθμ.Προκήρυξης 17090/1.7.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια και Διαχείριση της Οδικής Κυκλοφορίας».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 17086/1.7.2013 ·

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση και Προγραμματισμός Μεταφορικών Συστημάτων».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 16889/1.7.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Υδροηλεκτρικά έργα και φράγματα».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 16893/1.7.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Υδραυλική επιφανειακών και υπόγειων νερών με έμφαση στην αλληλεπίδρασή τους».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 19243/19.7.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωπεριβαλλοντική τεχνολογία με έμφαση στα υπόγεια νερά».

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ».

Αριθμ.Προκήρυξης 13513/31.5.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Γραμμική Άλγεβρα».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΦΥΣΙΚΗΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 13517/31.5.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και Βαρύτητα».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 19247/19.7.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Μηχανική του Παραμορφωσίμου Στερεού».

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 18173/11.7.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ».

Αριθμ.Προκήρυξης 18177/11.7.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομία του περιβάλλοντος στη μεταλλευτική δραστηριότητα».

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ».

Αριθμ.Προκήρυξης 15999/25.6.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανισμοί κινητικότητας μετάλλων στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία».

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»

Αριθμ.Προκήρυξης 17327/4.7.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Πολεοδομία και Ιστορία της πόλης».

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»

Αριθμ.Προκήρυξης 17331/4.7.2013

·            Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Πλαστική μικρής και μεγάλης κλίμακας στον Αρχιτεκτονικό χώρο, με πολλαπλά υλικά και τεχνικές».

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Αριθμ.Προκήρυξης 16378/27.6.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών και Συστημάτων μετάδοσης κίνησης».

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ: «ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αριθμ.Προκήρυξης 13906/6.6.2013

·           Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών με έμφαση στην Κυκλοφοριακή Ροή».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 13-3-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις δημοσιευθείσες στο ΦΕΚ Προκηρύξεις, στις Γραμματείες των Σχολών όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

   
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών: 210 – 772 3451
Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: 210 – 772 1982
Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών: 210 – 772 2071
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: 210 – 772 3333
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών: 210 – 772 3538
Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών: 210 – 772 2692

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για το πρώτο σούπερ μάρκετ από αγρότες – Χωρίς μεσάζοντες και online παραγγελίες
Προηγούμενο άρθρο
Πωλητές-Ιατρικοί επισκέπτες ζητούνται στη Stem-Health Hellas
Μενού