Ασφάλιση και για ελεύθερους επαγγελματίες

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 60

906Την παροχή δικαιώματος προαιρετικής ασφάλισης στους ελεύθερους επαγγελματίες, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους στο Ταμείο, δίνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Με δύο εγκυκλίους του για τους «παλιούς» και «νέους» ασφαλισμένους, πριν από το 1993 και μετά, αντίστοιχα, προβλέπει τα εξής:

1 Παλαιοί ασφαλισμένοι. Δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΕ, εφ’ όσον:

  • δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου και
  • κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης δεν κρίνονται ανάπηροι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 258/2005, δηλαδή δεν έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Επιπρόσθετα για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης απαιτείται η συνδρομή μιας από τις εξής προϋποθέσεις:

  • Οι ασφαλισμένοι που διέκοψαν την ασφάλισή τους πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει πέντε έτη πραγματικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, από τα οποία τουλάχιστον ένα έτος στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, πριν από τη διακοπή της ασφάλισης. Η αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.
  • Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας, όταν διακοπεί η συνταξιοδότησή τους. Η αίτηση για συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο ετών, που αρχίζει από τη λήξη της συνταξιοδότησής τους ή μέσα σε προθεσμία ενός έτους, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου.
  • Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να έχουν πραγματοποιήσει δέκα έτη πραγματικής ασφάλισης σε αυτόν ή με συνυπολογισμό χρόνου σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εφ’ όσον ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης.

2 Νέοι ασφαλισμένοι. Μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους προαιρετικά εφ’ όσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Έχουν υποβάλει αίτηση εντός έτους από τη διακοπή της δραστηριότητας.
  • Έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση 1.500 ημέρες εργασίας ή πέντε έτη ασφάλισης τουλάχιστον, από τις οποίες 300 ημέρες ή ένα έτος εντός της τελευταίας πενταετίας, πριν από την υποβολή της αίτησης.
  • Δεν υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε άλλου φορέα.
  • Κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης δεν κρίνονται ανάπηροι.
  • Η πλειονότητα των ασφαλισμένων αυτών ανήκουν στα πρώην ειδικά ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών που έχουν συγχωνευθεί στο ΙΚΑ με το νόμο 3655/2008 (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΟΑΠ-ΔΕΗ, Εθνικής Τράπεζας, Αγροτικής Τράπεζας κ.λπ.).

Της εν λόγω ρύθμισης μπορούν να κάνουν χρήση οι ασφαλισμένοι σε περίπτωση διακοπής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους κι έτσι να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας (εφάπαξ) και ασθένειας. Ετσι συμμετέχουν:

α. Ασφαλισμένοι που συμμετέχουν από 14.11.2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης.

β. Ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί πριν από τις 14.11.2013 σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, ανεξαρτήτως εάν αυτά προέβλεπαν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης και οι οποίοι είτε έχουν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στην προαιρετική είτε θα υποβάλουν το αίτημα μέχρι τις 31.1.2014.

γ. Ασφαλισμένοι εκτός προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης ή θα υποβάλουν το αίτημα μέχρι τις 31.1.2014. Οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης αυτής πρέπει να καταβάλουν οι ίδιοι μέχρι τις 31.1.2014 εφάπαξ το υπολειπόμενο ποσό εισφορών που αναλογεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους.

Πηγή: enet.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Δείτε τις αρμοδιότητες των 7.400 προσληφθέντων στα σχολεία
Προηγούμενο άρθρο
Με βάσει 5 κριτήρια θα αξιολογούνται δάσκαλοι και καθηγητές – Δείτε ποια είναι
Μενού