ΑΣΕΠ: Δείτε τον οριστικό πίνακα των διαθέσιμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Χειριστών Αεροσκαφών της ΥΠΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

asep PINAKASΤο ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) τον τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, του κλάδου ΠΕ Χειριστών Αεροσκαφών, επικαιροποιημένο, ύστερα από την εξέταση υποβληθεισών αιτήσεων θεραπείας από το αρμόδιο ΤΕΥΣ, προκειμένου να τον αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/7.8.2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄1914) όπως ισχύει.

Ο νέος τελικός πίνακας κατάταξης, όπως εκδόθηκε από το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ως άνω φορέα, αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στον οικείο πίνακα ανακοινώσεων του φορέα.

Τελικός πίνακας κατάταξης υπαλλήλων (2η επικαιροποίηση 20.01.2014)

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για την πλήρωση των 259 θέσεων στην ΝΕΡΙΤ
Προηγούμενο άρθρο
Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά Υγείας στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ
Μενού