ΟΑΕΔ: 63 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε δήμους

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

oaed-megalh-1024x774Προσλήψεις εκπαιδευτικών ανακοινώθηκαν και αυτή την εβδομάδα σε δήμους και ιδιωτικούς φορείς μέσω του ΟΑΕΔ. Σε δήμους προσφέρονται θέσεις εργασίας σε νηπιαγωγούς, δασκάλους και γυμναστές.

Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΔ, προσφέρονται 63 θέσεις εργασίας μέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης. Συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για μια θέση εργασίας να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΔ γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες από τις προσφερόμενες θέσεις να έχουν καλυφθεί από ανέργους.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα.
Ειδικότητα Θέσεις
Δάσκαλοι 8
Γυμναστές 3
Ειδικής αγωγής 2
Καλλιτεχνικών 1
Καθηγητές φροντιστηρίων 2
Φιλόλογοι 12
Ιστορικοί 7
Φυσικοί-μαθηματικοί 13
Χημικοί 2
Θεολόγοι 7
Γλωσσολόγοι- μεταφραστές 6

Προσλήψεις σε Δήμους

Δάσκαλοι

Στην πρόσληψη δυο δασκάλων με σύμβαση εργασίας έως 31-82014 και δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος ανακοίνωσε ο Δήμος Χίου.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χίου, Δημοκρατίας 2 – Χίος, Τ.Κ. 821 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας Χαβιάρα Θεοδώρας, Γεωργιλή Μαρίας και Φραγκάκη Μαρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του γεγονότος ότι η Χίος είναι παραμεθόρια προτάσσονται οι δάσκαλοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Χίου.

Προκήρυξη

Νηπιαγωγοί

Πιο αναλυτικά σε προσλήψεις νηπιαγωγών θα προχωρήσουν οι δήμοι Ρεθύμνου και Δομοκού.

Ρέθυμνο:

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αιτήσεις για τη μία θέση εργασίας στο δήμο Ρεθύμνου καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”, Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ όψιν  κας  Κουμνά Βασιλείας και κυρίας Παυλάκη Κυριακής από 18.01.2014 έως 27.01.2014.

Όσοι προσληφθούν στο δήμο Ρεθύμνου, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως και τις 31 Ιουλίου του 2014.

Αίτηση

Προκήρυξη

Δομοκό:

1 νηπιαγωγό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου θα προσλάβει και ο δήμος Δομοκού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Δομοκού, Πλατεία Μουσών, Τ.Κ.: 35010 Δομοκός, αρμόδια υπάλληλος Ζηκούλη Αικατερίνη .

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Γυμναστές

Σε προσλήψεις 21 γυμναστών θα προχωρήσει και ο δήμος Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 21 έως 30 Ιανουαρίου στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, οδός Θεσσαλονίκης και Λόρδου Βύρωνα, Τ.Κ.: 57 013, Ωραιόκαστρο, από 08:30 έως 14:30.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από το την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν των οκτώ μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και στην πρόσκληση του δήμου.

Πηγή: alfavita.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για τα κριτήρια σχετικά με τα μόρια στο Δημόσιο
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην εταιρεία Λακιώτης Α.Ε.
Μενού