Κοινωνικό Παντοπωλείο για Ανασφάλιστους Εμπόρους

Κατηγορία: ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

pantopoleioΜέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2014 πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου οι έμποροι, μόνιμοι κάτοικοι λεκανοπεδίου Αττικής, που έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα (πτωχευμένοι), υπό πτώχευση ή έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης, ή οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια, για να ενταχθούν – για εφέτος – στο “Κοινωνικό Παντοπωλείο για Ανασφάλιστους Εμπόρους“.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι άλλων κοινωνικών παντοπωλείων ή διαφόρων παρεμφερών κέντρων.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι, ταυτοχρόνως, της βοήθειας του «Κέντρου Αλληλεγγύης» του δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Ναυσικάς 5 και της βοήθειας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του δήμου Καλλιθέας ή άλλων κοινωνικών παντοπωλείων ή διαφόρων παρεμφερών κέντρων.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Έμποροι που έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα (πτωχευμένοι), υπό πτώχευση ή έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης, ή οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια.
Μόνιμοι κάτοικοι λεκανοπεδίου Αττικής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
 • Έλλειψη παροχών υγείας από τον ΟΑΕΕ .
 • Σε περιπτώσεις που υπάρχουν δικαιούχοι με προβλήματα υγείας θα πρέπει να προκύπτει από σχετική γνωμάτευση ή πιστοποιητικό Δημοσίου Νοσοκομείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό της Εφορίας.
 • Τα Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9 της φορολογικής δηλώσεως ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, ότι ο δικαιούχος δεν έχει η υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση.
 • Βεβαίωση διακοπής ή αδράνειας ή εκκαθάρισης ή πτώχευσης από Δ.Ο.Υ ή από αρμόδια αρχή.
 • Απάντηση από ΟΑΕΕ ότι δεν δικαιούται παροχές υγείας.
 • Βεβαίωση της ΕΣΕΕ.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία , δεν αυτοαπασχολείται , δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Το ίδιο ισχύει και για μέλη της οικογενείας του
 • Για άτομα με προβλήματα υγείας γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 • Μία φωτογραφία.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
14,7 εκατ. ευρώ σε 7.968 παραγωγούς από τον ΕΛΓΑ
Προηγούμενο άρθρο
Πανεπιστήμιο Αθηνών : Τα δικαιολογητικά για την ειδική ταυτότητα σίτιτσης
Μενού