Νέες Θέσεις Εργασίας ελληνικές και ξένες αλυσίδες σούπερ µάρκετ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 355

3Ανοιχτές θέσεις διάφορων ειδικοτήτων διαθέτουν το διάστηµα αυτό δεκάδες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, σε όλη την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόριο.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν πωλήτριες και πωλητές λιανικής και χονδρικής, συµβούλους πωλήσεων και υπεύθυνους πωλήσεων, ταµίες και υπεύθυνους ταµείων, προγραµµατιστές, λογιστές, διευθυντές καταστηµάτων, υπευθύνους αποθήκης και υπευθύνους τεχνικής διεύθυνσης.

Όσες και όσοι πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα µπορούν να αποστείλουν άµεσα το βιογραφικό τους

Θανόπουλος Α.Ε

Η εταιρία σούπερ µάρκετ ∆. Θανόπουλος Α.Ε. αναζητά έναν προγραµµατιστή. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο είναι η γνώση της γλώσσας προγραµµατισµού DELPHI και της γλώσσας προγραµµατισµού MS-SQL, οι ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης, η άριστη διαχείριση χρόνου, ο προσανατολισµός στο αποτέλεσµα και η κατοχή Ι.Χ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: apply@thanopoulos.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210.6254504.
 Lidl 
Η γερµανική αλυσίδα σούπερ µάρκετ Lidl διαθέτει ανοιχτές θέσεις για πωλητές και πωλήτριες στα καταστήµατά της στα Σπάτα, στη Θεσσαλονίκη, στη Σαντορίνη, στην Κω, στη Ζάκυνθο, στην Αργολίδα και την Ευρυτανία. Βασικά προσόντα για τις συγκεκριµένες θέσεις είναι η ευχάριστη προσωπικότητα, η ευγένεια απέναντι στους πελάτες, η υπευθυνότητα, η αξιοπιστία και η οµαδική εργασία.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας www.lidl.gr, µέσω της οποίας οι υποψήφιοι µπορούν να επισυνάψουν το αρχείο του βιογραφικού τους στην online φόρµα που εµφανίζεται.
ΑΒ Βασιλόπουλος. 

Λογιστές ορισµένου χρόνου διαστήµατος 20-24 µηνών για την Οικονοµική του ∆ιεύθυνση προσλαµβάνει ο όµιλος ΑΒ Βασιλόπουλος.
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο σε Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ή ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, εµπειρία 3 – 5 έτη σε Μηχανογραφηµένο Λογιστήριο, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, άριστη χρήση SAP R3 και ιδανικά γνώση του υποσυστήµατος παγίων, πολύ καλή γνώση Ms Office (Word, Excel, Power Point), φορολογικές γνώσεις (Φορολογία Νοµικών Προσώπων), ικανότητα διαχείρισης και ανάλυσης αριθµών, αναλυτική σκέψη, καλή επικοινωνία και ικανότητα συνεργασίας, διάθεση για µάθηση και ικανότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης χρόνου.
Το µεταπτυχιακό Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σηµείωµα αναγράφοντας την ειδικότητα στο www.abcareers.gr ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Απασχόλησης, Λεωφόρος Σπάτων 81, Τ.Κ. 153 10, Γέρακας Αττικής.
∆ιευθυντές καταστήµατος αναζητά η αλυσίδα σούπερ µάρκετ Μetro για τα καταστήµατά της στην Εύβοια.
Απαιτούµενα προσόντα θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στο χώρο των πωλήσεων, η ηλικία έως 35 ετών, οι ικανότητες οργάνωσης και προγραµµατισµού, η ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας και επίλυσης προβληµάτων, η άριστη διαχείριση χρόνου και ο προσανατολισµός στο αποτέλεσµα. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει στη διεύθυνση: METRO ΑΕΒΕ Τ.Θ. 52020, 14410 Μεταµόρφωση Αττικής, ή στο φαξ: 210 2835030.
 MARKET IN
H αλυσίδα σούπερ µάρκετ MARKET IN διαθέτει δύο ανοιχτές θέσεις.
Συγκεκριµένα, αναζητά έναν υπεύθυνο κεντρικής αποθήκης και έναν υπεύθυνο τεχνικής διεύθυνσης.
Βασικά προσόντα για το πρώτο πόστο θεωρούνται η προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης, η προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίµων, το άριστο επίπεδο αγγλικών και Η/Υ, οι επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, οι άριστες διαπραγµατευτικές ικανότητες και το πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Πανεπιστηµίου Εξωτερικού ∆ιοικητικής Κατεύθυνσης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα αναγράφοντας την ειδικότητα στο φαξ: 2299 150 799
Πηγή: e-Typos

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
20 συμβάσεις έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγούμενο άρθρο
Ανοιχτές θέσεις εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Μενού