9 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αγίου Νικολάου Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (1)Ο Διαχειριστής Ελληνικού δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) που εδρεύει στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά  υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

400 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ /ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγοι-Μηχανικοί 8 μήνες  θέση 1
401 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ /ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέσεις 2
402 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ /ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες θέσεις 2
403 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΣΗΤΕΙΑ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέσεις 2
404 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέσεις 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΑΤΟΥΣ 5, Τ.Κ. 721 00 – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπόψιν κυρίας ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 28410- 22239).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 27/01/2014 έως και 05/02/2014

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΧ 1-2014 – ΤΕΛΙΚΟ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *