9 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αγίου Νικολάου Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

αρχείο λήψης (1)Ο Διαχειριστής Ελληνικού δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) που εδρεύει στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά  υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

400 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ /ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγοι-Μηχανικοί 8 μήνες  θέση 1
401 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ /ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέσεις 2
402 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ /ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 8 μήνες θέσεις 2
403 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΣΗΤΕΙΑ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέσεις 2
404 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων 8 μήνες θέσεις 2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΑΤΟΥΣ 5, Τ.Κ. 721 00 – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπόψιν κυρίας ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 28410- 22239).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 27/01/2014 έως και 05/02/2014

ΔΕΔΔΗΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΧ 1-2014 – ΤΕΛΙΚΟ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
3 θέσεις στη ΙΒ” ΕΠΚΑ
Προηγούμενο άρθρο
Ενιαίο μισθολόγιο στους ένστολους
Μενού