Νέες θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αστυνομία

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

elliniki-astynomiaΕξετάσεις για την ένταξη ογδόντα ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΣΕΜΑ), προκηρύσσει η Ελληνική Αστυνομία, για την εκπαιδευτική περίοδο 2014 – 2015.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις έχουν οι ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, εφόσον:

(i) Εχουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής.

(ii) Εχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στον βαθμό τους, το τριακοστό δεύτερο (32ο ) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο ) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.

(iii)Εχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι επιτυχόντες, πριν τη φοίτησή τους, θα παραπεμφθούν στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985, για να αποφανθεί αν η υγεία τους, τους επιτρέπει ακινδύνως την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν κριθούν ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα:

(i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

(ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.

(iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

(iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

(V) Ξένες γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική (προαιρετικά).

Στα μαθήματα αυτά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους. Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν. Στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Σο πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 3/5/2014 έως και 5/5/2014 στην Αθήνα και στη Βέροια, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι την 10/02/2014.

Πηγή: pelop.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Λήγει η προθεσμία για το οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ
Προηγούμενο άρθρο
Ασκούμενοι δικηγόροι στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Μενού