18 Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ Νήσων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44
113167-DEHΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών για τις ανάγκες των (ΑΣΠ Καλύμνου, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Γαύδου και ΤΣΠ Αντικυθήρων) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
 155
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
 
Α. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
Για τις θέσεις με κωδικό: 201 ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
 
1. Προηγούνται οι ∆ημότες του ∆ήμου Καλυμνίων από τον οποίο απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΣΠ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας). 
2. Έπονται οι ∆ημότες των πλησιέστερου στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ∆ήμων Λέρου και Κώ (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
3. Έπονται οι ∆ημότες των υπολοίπων ∆ημοτικών Ενοτήτων των ∆ήμων του Νομού ∆ωδεκανήσου (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
 
4. Έπονται οι ∆ημότες των ∆ήμων όλων των Νομών της Χώρας (∆΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
Για τις θέσεις με κωδικό: 202. ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
1. Προηγούνται οι ∆ημότες της Τοπικής Κοινότητας Απερίου της ∆ημοτικής Ενότητας Καρπάθου του ∆ήμου Καρπάθου από την οποία απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
 
2. Έπονται οι ∆ημότες των υπόλοιπων ∆ημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ημοτικής Ενότητας Καρπάθου (Καρπάθου, Αρκάσας, Βωλάδας, Μενετών, Μεσοχωρίου, Όθους, Πυλών, Σπόων) (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
 3. Έπονται οι ∆ημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ∆ημοτικής Ενότητας Ολύμπου του ∆ήμου Καρπάθου (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
4. Έπονται οι ∆ημότες των υπολοίπων ∆ημοτικών Ενοτήτων των ∆ήμων του Νομού Δωδεκανήσου (∆΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
5. Έπονται οι ∆ημότες των ∆ήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
Για τη θέση με κωδικό: 203 ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ 
1. Προηγούνται οι ∆ημότες του ∆ήμου Σύμης από τον οποίο απαθ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας σε ΜΚΟ στην Κόρινθο
Προηγούμενο άρθρο
Μέχρι 19 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τις 259 θέσεις στη ΝΕΡΙΤ
Μενού