2 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

images (3)Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου eMoDiA (electronicMolecularDiagnosticsAssistant- Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής), το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς)απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών
Καταληκτική ημερομηνία: 14/02/2014

Επίσης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις ανάπτυξης της ΔΥΑΣ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «DARIAH-ΚΡΗΤΗ – Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών
Καταληκτική ημερομηνία: 03/02/2014

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
1 θέση συνεργάτη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Προηγούμενο άρθρο
7.800 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων στο Δημόσιο
Μενού