Ζητείται γεωλόγος πετρελαίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

images (6)Το Ινστιτούτο ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Πρωτοποριακές Τεχνολογίες για την υλοποίηση CCS – NOVEL TechnologIES ON the implementation of CCS» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) – ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη.

ΘΕΣΗ: 87E
Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Γεωλόγου Πετρελαίων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Χαρακτηρισμός και ανάπτυξη γεωλογικού μοντέλου για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στο υπέδαφος.
Διάρκεια Σύμβασης Ανάθεσης Έργου: 12 μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου)
Συνολικό Ποσό (για την περίοδο των 12 μηνών): 18.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Τόπος Απασχόλησης: Παράρτημα ΕΚΕΤΑ, Αθήνα

Για όλες τις πληροφορίες κατεβάστε από εδώ την προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επιστροφή 29,9 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο από παράνομες συντάξεις
Προηγούμενο άρθρο
Web Developer και Graphic Designer ζητείται από εταιρεία
Μενού