Θέσεις εργασίας στο Πλαίσιο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

αρχείο λήψης (2)Ανοιχτές θέσεις εργασίας διαθέτει η εταιρεία Πλαίσιο στις παρακάτω ειδικότητες στην Αττική

Οι θέσεις είναι στη Μαγούλα Αττικής και αφορούν:
  • Βοηθός οικονομικού διευθυντή για τα κεντρικά γραφεία στη Μαγούλα Αττικής

Βασικά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, εμπειρία 5 έως 7 έτη σε οικονομικές υπηρεσίες, άριστη γνώση ΕΓΛΣ και ΚΦΑΣ, γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS), φορολογικής νομοθεσίας και διαδικασιών Credit & Financial controlling, εμπορική
αντίληψη, εμπειρία στη διοίκηση ομάδας, προσαρμοστικότητα και ευελιξία.

  • Product manager για το τμήμα Αγορών στη Μαγούλα Αττικής

Βασικά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση σπουδών στα Οικονομικά, στο Μάρκετινγκ ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ικανότητες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές και ανάληψης πρωτοβουλιών, γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χειρισμού MS Office και Internet και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.

  • Web developer στη Μαγούλα Αττικής

Βασικά προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με προσανατολισμό την Πληροφορική, τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στον κλάδο και αποδεδειγμένες γνώσεις του αντικειμένου (C#, Asp.net, .net framework 3.5+), γνώσεις σχεδιασμού βάσεων δεδομένων (MS SQL SERVER 2008), εξοικείωση σε Visual Studio 2010, γνώσεις Object Oriented Principles, εξοικείωση με Front end Technologies (AJAX/ JQuery/ XHTML/ XSL/ HTML/ CSS) και ενημέρωση για τις διαρκείς αλλαγές και ενημερώσεις στον τομέα του Web και εξοικείωση με περιβάλλον Windows Server.

Παροχές: Η εταιρία προσφέρει σταθερό μισθό (όχι ποσοστά, με σύμβαση αορίστου χρόνου) έξτρα μπόνους βάσει απόδοσης, δωρεάν ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, διαρκή εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.

Υποβολή βιογραφικού: online, ταχυδρομικά, Online: Μέσω της ιστοσελίδας www.plaisio.gr

Μενού