24 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 46

αρχείο λήψης (5)Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, συνολικά τριάντα (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.Ειδικότερα οι θέσεις είναι:

  • ΔΕ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 5
  • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 2
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 15

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, Αγ. Ιωάννου 54, Ρόδος, Τ.Κ. 85100 (τηλ. επικοινωνίας: 22410 36370).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2.809 προσλήψεις μονίμων σε επτά υπουργεία από το Φεβρουάριο
Προηγούμενο άρθρο
7 προσλήψεις στο Δήμο Πύργου
Μενού