5 θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

20070926_4Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕ.ΔΗ.Σ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΚΕ.ΔΗ.Σ που εδρεύει στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εκπαίδευση στα παιδιά των ΚΔΑΠ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ» στα πλαίσια της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικής διάρκειας έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά ειδικότητα ο εξής αριθμός ατόμων:

  • ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ  Δύο θέσεις
  • ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΕ  Μια θέση
  • ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  Μια θέση
  • ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ Μια θέση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕ.ΔΗ.Σ που εδρεύει στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, 61122, Σέρρες, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210-99820) από 27.01.2014 έως 3.02.2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 θέσεις Βρεφονηπιοκόμων στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαλεβιζίου
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Πλαίσιο
Μενού