7 προσλήψεις στο Δήμο Πύργου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 47

αρχείο λήψης (4)Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύργου, που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
  • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -ΙΣΣΩΝ 2
  • ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ (ΟΜΑΔΑΣ Ζ” ΤΑΞΗΣ Γ” ) 1
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1
  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΑΔΑΣ Β”
  • ΤΑΞΗΣ Γ’)1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύργου, Πατρών και Τάκη Πετρόπουλου, Τ.Κ. 27100 Πύργος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 26213-62632-62633).

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
24 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου
Προηγούμενο άρθρο
Ζητούνται υπάλληλοι καταστήματος στην εταιρεία IKEA
Μενού