Επιχορήγηση 800 Θέσεων Εργασίας Ελεύθερων Επαγγελματιών ΑμεΑ, Απεξαρτημένων και Φυλακισμένους

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

xrhmataΤο Πρόγραμμα προωθεί τη δημιουργία 800 νέων θέσεων εργασίας. Απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΑμεΑ, Αποφυλακισμένα και Απεξαρτημένα Ατομα), ηλικίας 18-64 ετών. 

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση άνεργων ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, η στήριξη για την κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση των ομάδων αυτών και η εξάλειψη των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Ο αριθμός των δικαιούχων ατόμων των ανωτέρω ομάδων στόχου θα ανέλθει συνολικά στα 800
άτομα εκ των οποίων:
  • Οι 600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρίες, ηλικίας 18-64 ετών,
  • Οι 100 θέσεις από άνεργα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνους ουσίες, ηλικίας 18-64 ετών,
  • Οι 100 από άνεργα άτομα αποφυλακισμένα, ηλικίας 18-64 ετών.
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 36 μήνες και το ποσό που λαμβάνει κάθε νέος επαγγελματίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στις 28.000 ευρώ.
Πηγή: e-typos

Μενού