ΕΣΠΑ: 30.000 θέσεις για άνεργους νέους – Δείτε τους πίνακες

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29

neoi222Οδηγό με πέντε παρεμβάσεις που διατίθενται μέσω του ΕΣΠΑ σε ανέργους για να βρουν δουλειά ή για να γίνουν επιχειρηματίες παρουσιάζει το ένθετο «ΕΡΓΑΣΙΑ».

Πρόκειται για δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφορούν περισσότερους από 30.000 άνεργους και υλοποιούνται μέσω διάφορων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, ενώ απευθύνονται, κυρίως σε νέους που επιθυμούν ή να βρουν εργασία ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Τα «ανοιχτά» προγράμματα είναι τα εξής:
 • Πρόγραμμα «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας».
 • Πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα εισόδου στην αγορά εργασίας».
 • Πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών».
 • «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».
 • Τοπικά Σχέδια Δράσης για την απασχόληση.

13.989 προσλήψεις μέσω ΤΟΠΣΑ

Ισχυρό όπλο κατά της ανεργίας παραμένει το πρόγραμμα ΤοπΣΑ, το οποίο έχει ωφελήσει μέχρι σήμερα 8.367 άνεργους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Οι «ανοιχτές» θέσεις του προγράμματος αγγίζουν τις 13.989 και αφορούν τις Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής, Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Ηπείρου.

Διαδικασία ένταξης
Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις υποβάλλουν τα Σχέδια Δράσης στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).

Οι περιοχές στις οποίες υλοποιούνται τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης, καθώς και οι τομείς παρέμβασης προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης. Οι Α.Σ. λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτές μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ενώ ο βαθμός επίτευξης του στόχου του κάθε Σχεδίου Δράσης αξιολογείται με βάση τον αριθμό των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης. Μετά από την αξιολόγηση και έγκριση των Σχεδίων Δράσης, οι άνεργοι παραπέμπονται στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται απευθείας στις Α.Σ., έπειτα από πρόσκληση που αυτές δημοσιεύουν. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις των οποίων τα σχέδια έχουν εγκριθεί παρατίθενται στο http://www.epanad.gov.gr, ενώ οι προσκλήσεις των Συμπράξεων προς τους ενδιαφερόμενους, με τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, και τα κριτήρια επιλογής, δημοσιεύονται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφίσες, ημερίδες ενημέρωσης κ.λπ. Ωστόσο, ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος διαφέρει για κάθε περιφέρεια, συνεπώς είναι απαραίτητη η απευθείας επικοινωνία με τη Σύμπραξη ή Συμπράξεις της περιοχής σας.

Οι «ευκαιρίες» στις Περιφέρειες
Στην Αττική οι διαδικασίες επιλογής των ωφελούμενων από τις ΑΣ βρίσκονται σε εξέλιξη και έως τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί σε κανένα σχέδιο. Ετσι, οι προσφερόμενες θέσεις για την πρωτεύουσα ανέρχονται σε 4.695. Στη Στερεά Ελλάδα δεν έχει καλυφθεί καμία θέση, καθώς τώρα ολοκληρώνονται οι επιλογές στα σχέδια. Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 920 άτομα. Αντιθέτως, στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 5.110 άνεργοι. Στα Ιόνια Νησιά έχει ξεκινήσει μόνο ένα Σχέδιο από τα τέσσερα εγκεκριμένα, ενώ ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων φτάνει τα 380 άτομα.

Ποιους αφορά;
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, υπό προϋποθέσεις, νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών) και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα για το οικονομικό έτος 2011 έως 3.000 € από γεωργικές δραστηριότητες και έως 9.000€ από άλλες πηγές.

Πληροφορίες
Στην ιστοσελίδα www.epanad.gov.gr, καθώς στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών: www.eydamth.gr, http://www.pepdym.gr, www.thessalia.gr, www.stereaellada.gr, www.peproe.gr, www.dytikiellada.gr, www.peloponnisos.gr, www.pepionia.gr, www.pepattikis.gr, www.notioaigaio.gr.

10.000€ για ίδρυση επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα «Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας» αφορά 2.000 άνεργους νέους έως 35 ετών που θα επιχορηγηθούν με 10.000 ευρώ, ο καθένας. Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 30 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα αποτελεί στήριγμα σε όσους νέους -έως 35 ετών- επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, καθώς πριμοδοτούνται με 10.000 ευρώ.

Η διάρκεια της επιχορήγησης των δικαιούχων ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 ευρώ. Η πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η καθεμία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ πριν από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
 • Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Να είναι ηλικίας 18 έως 35 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά.
 • Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

4.493 Vouchers περιμένουν… ενεργοποίηση

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου πρέπει να ενεργοποιήσουν το Voucher τους 4.493 ωφελούμενοι του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» . Μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα 5.510 άτομα, ενώ για να ενεργοποιήσει ο ενδιαφερόμενος την επιταγή του, θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κάθε ωφελούμενος που έχει επιλεγεί μπορεί να αναζητά (μέσω της λειτουργίας του χάρτη που είναι διαθέσιμη στον ειδικό ιστότοπο www.sete-voucher.gr) τους παρόχους κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στη ίδια Διοικητική Περιφέρεια με αυτή που δήλωσε κατά την υποβολή της αίτησης του. Ανάλογα με τα θεματικά αντικείμενα και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που έχει δηλώσει ο κάθε πάροχος στην ιστοσελίδα του, ο ωφελούμενος επιλέγει αυτόν που επιθυμεί.

Βήμα 2: Ο ωφελούμενος προσέρχεται στον πάροχο κατάρτισης που έχει επιλέξει, έχοντας μαζί του εκτυπωμένο το αντίγραφο της αίτησής του.

Ο πάροχος κατάρτισης, ανάλογα με το τi έχει δηλώσει στην αίτηση ο ωφελούμενος και την κατηγορία στην οποία ανήκει, τον ενημερώνει για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει.

Βήμα 3: Ο πάροχος κατάρτισης, έχοντας σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά του ωφελούμενου, εξετάζει την αίτηση του προκειμένου να δει αν τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή.

Βήμα 4: Τα δικαιολογητικά και η σύμβαση ελέγχονται από τους διαχειριστές του συστήματος προκειμένου να αποφανθούν αν τελικά θα ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης ή όχι. Από τη στιγμή που θα την ενεργοποιήσουν, τότε ο συγκεκριμένος ωφελούμενος μπορεί να δηλωθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Βήμα 5: Η ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης γίνεται μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ καταρτιζόμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης για πρακτική άσκηση και της ηλεκτρονικής υποβολής της στο σύστημα από τον πάροχο κατάρτισης.

Βήμα 6: Με την τελική ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης από τους διαχειριστές, ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών να προβεί σε δήλωση έναρξης τμήματος κατάρτισης στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και ο ωφελούμενος.

Εως 460€ τον μήνα για πρακτική άσκηση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών». Εως τώρα έχουν ενεργοποιηθεί 28.164 vouchers, ενώ παραμένουν ανενεργά 6.836. Μάλιστα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τα vouchers μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στους νέους που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα παρέχεται επίδομα κατάρτισης πέντε ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, αμοιβή 460 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους AEI/TEI), αμοιβή 400 ευρώ για κάθε μήνα εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης (για αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ιατροφαρμακευτική κάλυψη και επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος κ.λπ., για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης. Για τις επιχειρήσεις η δράση περιλαμβάνει κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος, μόνο για τις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.

Διαδικασία υποβολής αίτησης
Η υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα γίνεται προσωπικά από τον κάθε ενδιαφερόμενο άνεργο, ενώ η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ ωφελούμενου, επιχείρησης και παρόχου κατάρτισης δεν αποτελεί σύμβαση εργασίας, αλλά σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. Αυτό σημαίνει ότι ο ωφελούμενος άνεργος είναι καταρτιζόμενος και θα δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα. Μετά τη λήξη της πεντάμηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για το πρόγραμμα μόνο από τις ιστοσελίδες του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: www.epanad.gov.gr, www.eye-ekt.gr, www.voucher.gov.gr και το τηλέφωνο 800 11 44444.

Επιχορήγηση για πρόσληψη 4.000 νέων

Το πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα εισόδου στην αγορά εργασίας» αφορά 4.000 νέους που τελείωσαν ή τελειώνουν την πρακτική άσκηση όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα Επιταγή εισόδου. Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 30 Δεκεμβρίου 2013.

Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις επιχορηγούνται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ωφελούμενων, κάτω των 25 ετών, ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα. Επίσης, η επιχορήγηση για κάθε ημέρα απασχόλησης ωφελούμενων, άνω των 25 ετών, ανέρχεται στα 18 ευρώ και μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα. Τα ποσά επιχορήγησης καλύπτουν τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 6 μήνες. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Δράσεις άμεσης απόδοσης στη μάχη κατά της ανεργίας

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ), επιχειρεί την ανάσχεση της ανεργίας, την υποστήριξη των εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Αξιοποιώντας στο έπακρο τους κοινοτικούς πόρους, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων έχει θέσει ως σταθερή προτεραιότητα όχι μόνο την επιτάχυνση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» αλλά και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεών του. Στη «μάχη» κατά της ανεργίας και της συγκράτησης των επιπτώσεων της κρίσης έχει διατεθεί το σύνολο των διαθέσιμων πόρων με την υλοποίηση δράσεων άμεσης απόδοσης.

Συνολικά, μέχρι σήμερα από δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» έχουν ωφεληθεί ή ωφελούνται περισσότερα από 740.000 άτομα. Ενδεικτικά αναφέρω: πάνω από 200.000 μητέρες από το πρόγραμμα των βρεφονηπιακών σταθμών, περισσότεροι από 135.000 άνεργοι από προγράμματα επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πάνω από 210.000 άνεργοι από δράσεις επιδότησης της απασχόλησης, περίπου 70.000 εργαζόμενοι από δράσεις αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, περισσότερα από 65.000 άτομα από υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω σε δύο προγράμματα που υλοποιούνται αυτήν την περίοδο και αφορούν σε 100.000 περίπου ανέργους.

Το πρώτο είναι το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας», που απευθύνεται σε 45.000 ωφελούμενους άνεργους νέους έως 29 ετών και δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς να προωθηθούν στην απασχόληση μέσα από μια σπονδυλωτή πορεία που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, πρακτική άσκηση για 5 μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και τέλος προβλέπει επιδότηση της απασχόλησης με 15 ή 18 ευρώ την ημέρα ανάλογα την ηλικία του ωφελούμενου, στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης να προβεί σε σύμβαση εργασίας για 6 τουλάχιστον μήνες.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 28.000 άνεργοι νέοι, ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων ξεπερνάει τις 18.000.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι αυτό της κοινωφελούς εργασίας για 5 μήνες σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους δημόσιους φορείς (σχολεία, δικαστήρια, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.). Το πρόγραμμα είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα για όλες τις προκηρύξεις και ήδη έχουν προσληφθεί περίπου 30.000 άνεργοι.

Οι ανοικτές θέσεις των ΤΟΣΠΑ ανά περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σύνολο Θέσεων
Θέσεις που έχουν καλυφθεί
Υπολειπόμενες θέσεις
1. Αν. Μακεδονία – Θράκη
2.900
1.000
1.900
2. Κεντρική Μακεδονία
3.590
3.590
0
3. Δυτική Μακεδονία
556
427
129
4. Ηπειρος
935
120
815
5. Θεσσαλία
2.410
530
1.880
6. Ιόνια Νησιά
380
380
7. Δυτική Ελλάδα
2.440
1.040
1.400
8. Στερεά Ελλάδα
920
920
9. Αττική
4.695
4.695
10. Πελοπόννησος
1.760
140
1.620
11. Βόρειο Αιγαίο
460
460
0
12. Νότιο Αιγαίο
250
250
13. Κρήτη
1.060
1.060
0
ΣΥΝΟΛΟ
22.356
8.367
13.989

 

Η κατανομή των θέσεων
VOUCHER
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
161
86
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
219
44
ΑΤΤΙΚΗ
2.849
1.901
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1.947
1.202
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
366
175
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
736
304
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
1061
469
ΗΠΕΙΡΟΣ
386
204
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
266
80
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ
599
346
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
582
247
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
198
95
ΚΡΗΤΗ
633
357
ΣΥΝΟΛΟ
10.003
5.510

Πηγή: Εθνος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
70 μόνιμες προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Προηγούμενο άρθρο
5 Θέσεις Εργασίας σε εταιρίες της Κυπρου
Μενού