4 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ για Θήβα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 28

deddheΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ανακοίνωσε  η ΔΕΔΔΗΕ Θήβας.

  • 401 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων 8 μήνες  θέσεις 3
  • 402 ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ ΔΕ Σχεδιαστών μέσω Συστημάτων Η/Υ  8 μήνες θέση 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ,
ΟΔΟΣ ΠΟΤΝΙΩΝ 30 – ΤΑΧΙ Τ.Κ.32200 – ΘΗΒΑ απευθύνοντάς την στον Τομέα
Υποστήριξης υπόψη κυρίου Κόπελα Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας:22620 – 27213).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 31/1/2014 έως και 9/2/14

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πάνω από 1000 Θέσεις Εργασίας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Προηγούμενο άρθρο
Αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών
Μενού