Απαραίτητη η άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την πώληση τυροκομικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 64

pic-0-normΔιευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης (την οποία υπογράφει ο υφυπουργός ΥΠΑΝ κ. Σκορδάς), σχετικά με την έκδοση παραγωγικών αδειών πώλησης τυροκομικών Προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σε αυτή αναφέρεται ότι μεταξύ των δικαιολογητικών που θα πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος είναι ένα αντίγραφο της χορηγηθείσας άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκαταστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Δεδομένου όμως ότι η διαδικασία νομιμοποίησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ακόμα εκκρεμεί γίνεται αντιληπτό γιατί η πώληση των τυροκομικών Προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές παρά το γεγονός ότι έχει αποφασιστεί από τον Μάιο του 2013 δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας πωλητή σε Λαϊκές Αγορές της χώρας «Τυροκομικών Προϊόντων», προερχομένων από γάλα δικής τους παραγωγής, υποβάλουν πλέον των προβλεπομένων δικαιολογητικών για την απόκτηση αδειών λαϊκών και τα εξής δικαιολογητικά:

Κατά τη χορήγηση της παραγωγικής άδειας τυροκομικών προϊόντων.

  • Αντίγραφο χορηγηθείσας άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκαταστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αίτησης του ενδιαφερομένου στην οποία γίνεται αναφορά της δυναμικότητας της εγκατάστασης εκφρασμένης σε αριθμό εκτρεφόμενων ζώων.
  • Απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας συνοδευόμενη από βεβαίωση «περί καλής υγείας του ζωικού κεφαλαίου».
  • Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος από την αρμόδια αρχή.
  • Αντίγραφο της άδειας της αρμόδιας αρχής περί καταλληλότητας του ειδικά διασκευασμένου μέσου, από το οποίο διενεργούνται οι πωλήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Υγείας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προς πώληση προϊόντα θα φέρουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία επισήμανση Περί Τροφίμων, καθώς και τη σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης) της μονάδας μεταποίησης του γάλακτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών.

Στη βουλή

Να σημειωθεί ότι στις 14 Ιανουαρίου ερώτηση για το θέμα κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Κασαπίδης κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση προβλεπόμενης από νόμο υπουργικής απόφασης, απαραίτητης για την πώληση ιδιοπαραγόμενων τυροκομικών προϊόντων από τους κτηνοτρόφους στις λαϊκές αγορές.

«Η σημασία της συγκεκριμένης απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι αίρει την ολιγοπωλιακή κατάσταση των super market στην εγχώρια αγορά των τροφίμων και τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των τιμών των προϊόντων, ενώ παράλληλα ενισχύει και το εισόδημα παραγωγών και καταναλωτών, λόγω της απευθείας διάθεσης των προϊόντων με την αποφυγή των μεσαζόντων», σημείωνε στην ερώτησή του ο κ. Κασαπίδης.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Οδηγίες για ενώσεις επιχειρήσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην εταιρεία Homenet
Μενού