Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κάθε μήνα θα δίνουν στοιχεία για τις συναλλαγές

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 169

epaggelmatiesΠάνω από 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες και αγρότες θα πρέπει να προστρέξουν σε φοροτεχνικό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις τους. Πλέον κάθε μήνα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Taxisnet τα στοιχεία για όλες τις συναλλαγές τους, ακόμη και του ενός ευρώ.

Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος τεσσάρων μηνών. Αυτό σημαίνει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλουν μέχρι τον Μάιο τα στοιχεία για τα τιμολόγιά τους που αφορούν στους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων άνοιξε από χθες στη ΓΓΠΣ (www.gsis.gr), ενώ προβλέπονται τα εξής:

Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Στις καταστάσεις καταχωρίζονται:

  • Ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή.
  • Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων.
  • Η αξία της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.
  • Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή. Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές).

Στην κατάσταση πελατών καταχωρίζονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατʼ ελάχιστο εγγραφή, κατά περίπτωση:

Τα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση τιμολογίου, πλην πιστωτικών, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

  • Τα πιστωτικά τιμολόγια.

Επίσης καταχωρίζονται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου:

  • Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου ΦΤΜ.
  • Τα λοιπά μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

Στην κατάσταση προμηθευτών καταχωρίζονται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατʼ ελάχιστο εγγραφή αναλόγως παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών.

Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως εξής:

Από τον εκδότη μηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από τήρηση και το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.

Από τον λήπτη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης που αφορούν (μήνα ή τρίμηνο) και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης, μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξάμηνου που αφορούν.

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ: Καταχωρίζονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, ληφθέντα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), στις καταστάσεις του προσώπου που αφορά πραγματικά η δαπάνη ή που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών και έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Χάρης Θεοχάρης

Αλλαγές… μέσω twitter

Μέσω… twitter ξεκαθαρίστηκε χθες ο χρονικός ορίζοντας της μεταβατικής περιόδου για να τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Αρχικά, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, με την οποία αποσαφηνίζεται το νέο σύστημα, έγινε γνωστό πως θα υπάρξει τρίμηνη μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία για τα τιμολόγια των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου μέχρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, ο κ. Θεοχάρης έσπευσε λίγο αργότερα να ανακοινώσει μέσω του λογαριασμού του στο twitter ότι η απόφαση θα διορθωθεί και τελικά θα υπάρξει τετράμηνη περίοδος προσαρμογής.

Μετά την ηλεκτρονική «διόρθωση» οι φορολογούμενοι-υπόχρεοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα τον Μάιο να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές του πρώτου τετραμήνου Ιανουαρίου-Απριλίου. Από τον Ιούνιο και μετά η υποβολή των καταστάσεων πελατών θα γίνεται ανά μήνα από όλους τους υπόχρεους, ενώ η υποβολή των καταστάσεων προμηθευτών θα γίνεται ανά μήνα από όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) και ανά τρίμηνο από όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β΄ κατηγορίας).

Πηγή: Έθνος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
8.810 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στα καταστήματα MIKEL
Μενού