Προκήρυξη 1/2014 για θέσεις Προϊσταμένων στην ΕΕΤΤ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

αρχείο λήψης (3)Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προσλάβει δέκα τέσσερα (14) άτομα σε θέσεις Ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 1/2014 Προκήρυξη.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις είναι:

Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και Ανταγωνισμού.
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Φάσματος.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών.
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ταχυδρομείων.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Ρύθμισης Ταχυδρομικών Θεμάτων.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Ταχυδρομικού Τομέα.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Πληροφορικής.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών.

Η περιγραφή των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων ορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α/31-12-2002).

Όλες οι ανωτέρω θέσεις αφορούν απασχόληση στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αιτήσεων στα Γραφεία  της  ΕΕΤΤ (Λεωφ. Κηφισίας 60, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, τηλ. : 2106151000) και μέσω του Internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΤΤ, www.eett.gr

Η κατάθεση αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 11/2/2014 έως και 4/3/2014 στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10.00 έως 15.00.

Εναλλακτικά οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, ταχυδρομικώς επί αποδείξει, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής με ταχυμεταφορά, σε απλό φάκελο Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Προκήρυξη: 1/2014 Λ. Κηφισίας 60 Τ.Κ.:151 25 Μαρούσι, Αθήνα.

Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ταχυδρομική σήμανση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της προκήρυξης και μέσω του Internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΤΤ απο εδώ.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων στο Δήμο Οινουσσών
Προηγούμενο άρθρο
108 θέσεις στη ΔΕΗ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
Μενού